]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r

Ogólny opis

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r

Opis skrócony

Każdy ma prawo do wglądu do archiwalnych mpzp i uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki kiedy plan obowiązywał.

Wymagane dokumenty

1. wniosek – wg wzoru
2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem inwestycji – 1 egz.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

Za wydanie zaświadczenia – 17zł

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Skargi i wnioski

-------------------

Informacje dodatkowe

 • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
 • Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
 • Opłata wnoszona jest przy złożeniu wniosku
 • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Numer konta bankowego Urzędu:

PKO Bank Polski SA   Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
 4. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 5. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość

Słowa kluczowe

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r

Miejsce składania dokumentów

URZĄD GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

Uwagi

WNIOSEK OPŁATA

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 968980