]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

telefon: 22-754-41-74
fax: 22-484-25-25

http://www.konstancinjeziorna.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

 • Ogólny opis
  Wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca.
 • Opis skrócony
  Karta wydawana jest bezpłatnie pełnoletnim mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna, rozliczającym swój podatek dochodowy w piaseczyńskim urzędzie skarbowym. Aby ją otrzymać, należy złożyć wypełniony wniosek, wraz z aktualnym zdjęciem.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony wniosek
  2. Zdjęcie
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  1. 0 zł przy pierwszym wydaniu karty.
  2. 10 zł przy wydaniu duplikatu.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  brak

  Podstawa prawna

  1. Zarządzenie Nr 11/VII/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29.12.2014Zarządzenie Burmistrza

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Oświata
  2. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  3. Usługi dla obywateli - Polityka społeczna

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Warszawska 32
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  poniedziałek 8:00 - 17:00
  wtorek - piątek 8:00 - 16:00

  Uwagi

  Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 749220