]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Górzno

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Górzno

Górzno 131
08-404 Górzno

telefon: 25 681-22-54; 25 681-22-55

http://www.gorzno.ugm.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

 • Ogólny opis
  WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
 • Opis skrócony
  Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 • Wymagane dokumenty
  1. wniosek – wg wzoru

  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem objętym wnioskiem– 1 egz.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  14 dni
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:
  1. od wypisu:
  a. do 5 stron – 30zł,
  b. powyżej 5 stron – 50zł

  2.od wyrysu:
  a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

  Informacje o płatnościach

  Nazwa odbiorcy rachunku bankowego
  BS Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010
  Opis kwoty
  Opłata wynosi : W przypadku wypisu do 5 stron 30 zł, a powyżej 5 stron 50 zł. 20 zł - w przypadku wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie Formatu A4 (nie więcej jednak niż 200 zł). Z opłaty za ww. czynności zwolnione są jednostki budżetowe. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Skargi i wnioski

  ------------------------

  Informacje dodatkowe

  •    O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
  •    Wypisy i wyrysy można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  •    Opłata wnoszona jest przy odbiorze wypisu i wyrysu.
  •    Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.


  Numer konta bankowego Urzędu:
  PKO Bank Polski SA   Nr  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  5. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Remont
  5. Nieruchomość
  6. Dom

  Słowa kluczowe

  WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

  Miejsce składania dokumentów

  Sekretariat

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1185875