]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Ogólny opis
  ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 • Opis skrócony
  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) – oryginał do wglądu
  3. Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym – oryginał do wglądu
  Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży – oryginał do wglądu
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia wynosi:

  1. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  2. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  3. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

  Tryb odwoławczy

  • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
  Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

  Skargi i wnioski

  ----------------------------

  Informacje dodatkowe

  • Opłatę podstawową wnoszą Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz Ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:
   1. 37.500 zł - dla piwa oraz dla wina,
   2. 77.000 zł - dla napojów powyżej 18%.
  • Pozostali wg pozostałych zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Złożony wniosek jest opiniowany przez:
   1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   2. Straż Miejską w Grodzisku Mazowieckim

   

  Numer konta bankowego:

  Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 4.Uchwała Nr 649/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
  ul. T. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Uwagi

  • Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A, Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A,
  • (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213

  poniedziałek, 10:00-19:00
  wtorek – czwartek 08:00-16:00
  piątek 08:00-15:00
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru
  2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - oryginał do wglądu
  3. Potwierdzenie wpłaty za korzystanie z zezwoleń stałych
  Opłata za zezwolenie płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu:
  1/12 ceny za roczne korzystanie z zezwolenia na sprzedaż piwa w wysokości 43,75 zł. 30 dni od dnia złożenia wniosku

  1. Ustawa z dn. 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
  3. Uchwała Nr 649/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
  • Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
  Numer konta bankowego:
  Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 156928