]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Opis skrócony

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) – oryginał do wglądu
 3. Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym – oryginał do wglądu
Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży – oryginał do wglądu

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia wynosi:

 1. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 2. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
 3. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Skargi i wnioski

----------------------------

Informacje dodatkowe

 • Opłatę podstawową wnoszą Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz Ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:
  1. 37.500 zł - dla piwa oraz dla wina,
  2. 77.000 zł - dla napojów powyżej 18%.
 • Pozostali wg pozostałych zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Złożony wniosek jest opiniowany przez:
  1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Straż Miejską w Grodzisku Mazowieckim

 

Numer konta bankowego:

Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 4.Uchwała Nr 649/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uwagi

 • Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A, Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A,
 • (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213

poniedziałek, 10:00-19:00
wtorek – czwartek 08:00-16:00
piątek 08:00-15:00
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - oryginał do wglądu
 3. Potwierdzenie wpłaty za korzystanie z zezwoleń stałych
Opłata za zezwolenie płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu:
1/12 ceny za roczne korzystanie z zezwolenia na sprzedaż piwa w wysokości 43,75 zł. 30 dni od dnia złożenia wniosku

 1. Ustawa z dn. 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr 649/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
 • Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 717106