]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Rościszewo

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

 • Ogólny opis
  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)
 • Opis skrócony
  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)
 • Wymagane dokumenty
  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wg wzoru (wniosek 10A)
  2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wg wzoru (wniosek 10B)
  2.Kopia mapy zasadniczej.

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  14 dni od daty złożenia wniosku (odbiór osobisty pok.212)

  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  7 dni od daty złożenia wniosku (odbiór osobisty pok.212)
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  Bez opłat
  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  17 zł – w kasie urzędu lub na konto Bank PEKAO SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Skargi i wnioski

  ----------------------

  Informacje dodatkowe

  • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
  • Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
  • Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
  • Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
  • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu (zawiadomienia lub zaświadczenia) pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

  Podstawa prawna

  1. •Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.). •Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125). •Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). •Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2010 r., poz. 1287 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Rościszewie
  ul. Armii Krajowej 1
  09-204 Rościszewo

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1185911