]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Mława

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Mława

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Ogólny opis

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Opis skrócony

Rezygnacja z umowy dzierżawy może nastąpić zgodnie z terminem wypowedzenia podanym w umowie lub za zgodą obu stron.

Wymagane dokumenty

Wniosek – wg wzoru.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym – terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Skargi i wnioski

----------------------------

Informacje dodatkowe

  • Wnioskodawca proszony jest o podanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu

O terminie podpisania umowy dzierżawy Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.

 

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO SANr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518. z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość
  2. Grunt

Słowa kluczowe

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Mława ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Wydział GPP

Uwagi

-

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2842238