]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wiśniew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wiśniew

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Ogólny opis

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Opis skrócony

PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał
 3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
 4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej –
  2 egzemplarze.
 5. Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) – oryginał lub plan zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem podziału - oryginał

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki..
 • Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.

Skargi i wnioski

------------------

Informacje dodatkowe

•    Postępowanie przebiega w 2 etapach:
        a.wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
        b.wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
•    Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Numer konta bankowego:
Bank PEKAO SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) 3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). 4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Podziały nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Budowa
 2. Nieruchomość
 3. Infrastruktura
 4. Inwestycja

Słowa kluczowe

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3409519