]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

Urząd Miasta i Gminy Mordy

ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
telefon: 25 341 54 02
fax: 25 641 51 15

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Liczba wyświetleń: 393025