]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów
telefon: 23 672 26 46
fax: 23 672 26 46

Zrealizuj usługę przez Internet:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Głosowanie korespondencyjne

Najem lokalu socjalnego

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrywanie skarg obywateli

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Liczba wyświetleń: 357692