]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

Zrealizuj usługę przez Internet:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Liczba wyświetleń: 886452