]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zrealizuj usługę przez Internet:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

visitstats.counter 1970694