]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Gołymin-Ośrodek

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gołymin-Ośrodek

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek

tel. (23) 671 61 20, fax (23) 671 60 93

e-mail: ug@golymin-osrodek.pl

Strona www: www.golymin-osrodek.pl

Powierzchnia: 11 km2

Liczba mieszkańców: 4 300

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gołymin-Ośrodek położona jest na terenie Północnego Mazowsza w odległości 90 km od Warszawy. Zajmuje obszar 11 ha, w jej skład wchodzi 50 miejscowości, które tworzą 27 sołectw a zamieszkuje ją około 4300 osób. Rozciąga się z północy na południe na długości około 15 km, a ze wschodu na zachód około 9 km. Obszary północne gminy są oddalone zaledwie 10 km od Ciechanowa, południowe znajdują się w odległości 15 km od Pułtuska, a wschodnie 15 km od Makowa Mazowieckiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Ze względu na brak uciążliwego przemysłu Gmina Gołymin – Ośrodek należy do regionów czystych ekologicznie, a jej zdecydowanie rolniczy charakter może sprzyjać rozwojowi agroturystyki. Podstawową produkcją na terenie gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 89,5% powierzchni gminy, w tym ok. 63% stanowią gleby bardzo dobre i dobre, na których możliwa jest uprawa roślin o wysokich wymaganiach ( buraki cukrowe, pszenica, rzepak, koniczyna czerwona). Prowadzeniu gospodarki rolnej sprzyjają również korzystne warunki klimatyczne oraz ukształtowanie powierzchni. Z tego względu rozwój przedsiębiorczości w Gminie powinien zmierzać w kierunku tworzenia zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gołymin - Ośrodek obecnie miejscowość gminna. Dawniej zwany też Gołyminem Starym, jest miejscowością o średniowiecznym rodowodzie. Jak podaje strona (Diecezji Płockiej) " Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszałka księcia Janusza. Pierwszy kościół około 1400 r. uposażył prawdopodobnie Paweł, podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka o kościele murowanym pochodzi z 1458 r., być może wzniósł go Paweł z Gołymina, długoletni prepozyt pułtuski. Wieś, do połowy XVII wieku była własnością Gołymińskich (lub Gołyńskich) herbu "Prawdzic". Herb taki jest namalowany w dolnym rogu obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Następnie przeszła w posiadanie Krasińskich, ci zaś w połowie XVIII w. ofiarowali ją, kanonikom regularnym z Czerwińska, tworząc prepozyturę w Krasnem. Budowa obecnego kościoła murowanego (w stylu gotyku nadwiślańskiego, lub "Krzyżackiego", miała miejsce w połowie XVIw. W połowie wieku XVIII, kościół był już jednak w złym stanie i wymagał remontu. Jego stan pogorszył się jeszcze po napoleońskiej bitwie pod Gołyminem - 1806 roku. W latach 1815-1816 przeprowadzono rekonstrukcję w stylu gotyku angielskiego drewnianej konstrukcji "chóru". Polichromię wnętrza wykonano około 1930r. Po wojnie przeprowadzono remonty w latach 1946 (prawdopodobnie z tego okresu pochodzi neoklasycystyczny ołtarz głowny) i 1966, (wymienione zostały okna i ławki, a także wybudowano nowy budynek parafialny). Natomiast na przełomie lat 80 - 90, XX wieku wykonano obecną polichromię kościoła wyremontowano, barokowe organy, XVIII wieczną dzwonnicę. Wybudowany został też nowy - kamienny parkan wokół kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się - wspomiany XVII w. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience z blachy srebrnej (odnowiony w 2007r.) Na ścianach wmurowane są tablice upamiętniające ks. Kazimierza Michalaka i Gen K. Zielińskiego.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.