]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Głowaczów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Głowaczów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Głowaczów, Rynek 35, 26-903 Głowaczów

tel. (48) 623 10 75, fax (48) 623 12 17

e-mail: wojt@glowaczow.pl

Strona www: www.glowaczow.pl

Powierzchnia: 186 km2

Liczba mieszkańców: 7 497

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina położona w południowej części Mazowsza na terenie Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiejw dorzeczu Radomki

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina rolnicza, ok. 12tyś hektarów użytków rolnych, brak ciężkiego przemysłu,głównie handel i usługi.

Historia, dziedzictwo i kultura: Do XIX wieku Głowaczów posiadał prawa miejskie. Obecnie w zakresie kultury działania prowadzą placówki oświatowe oraz biblioteka gminna.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.