]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Gniewoszów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gniewoszów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

tel. (48) 621 50 03, fax (48) 621 50 46

e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Strona www: www.gniewoszow.pl

Powierzchnia: 84,29 km2

Liczba mieszkańców: 4 082

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gniewoszów leży nad Wisłą w południowo-wschodniej części woj. mazowieckiego, w Powiecie Kozienickim. Graniczy z gminami Sieciechów, Puławy (woj.lubelskie), Policzna i Garbatka -Letnisko. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 738 Słowiki-Góra Puławska.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Borek, Boguszówka, Gniewoszów, Kociołek, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie Zdunków i Zwola. Atutem gminy jest położenie na nadwiślańskich, atrakcyjnych krajobrazowo terenach, bliskość terenów turystycznych (Kazimierz Dolny, Janowiec, Garbatka-Letnisko, Czarnolas) ,zabytki oraz dobre warunki naturalne dla produkcji rolniczej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Teren obecnej gminy Gniewoszów leżał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelani radomskiej. W czasach rozbicia dzielnicowego po 1138 roku, dzielnica sandomierska często stawała się obiektem walk domowych. W 1241 roku miary nieszczęścia dopełnił najazd tatarski powodując ogromne zniszczenia. Na początku XIV wieku dzielnica sandomierska stała się częścią zjednoczonego Królestwa Polskiego. W czasach ostatnich Piastów w początkach XIV wieku wprowadzono duże zmiany w administracji i sądownictwie w Polsce. W dawnych kasztelaniach utworzono sądy ziemskie i w związku z tym podzielono kraj na okręgi sądowe - powiaty. Powstał też nowy urząd królewski zarządzający dobrami królewskimi i sprawujący sądownictwo kryminalne, był to starosta. Urząd starosty obejmował od jednego do kilku powiatów. Gmina Gniewoszów znalazła się w powiecie radomskim, starosta również urzędował w Radomiu. Najstarszymi osadą w obecnej gminie jest Oleksów. Już w XIII wieku istniała tu osada i była ośrodkiem parafii. W wieku XIV wieku przybyły kolejne miejscowości. Z tego okresu mamy poświadczone istnienie: Regowa, Sławczyna i Zalesia. Na obecnym terenie gminy w przeszłości dominowała szlachecka własność prywatna. Tylko Zalesie były własnością kościelną. Wsie w obecnej gminie nie były dużymi osadami Przeważnie były to małe wsi zagubione w lasach tuż przy Wiśle. W XVI wieku powstały kolejne miejscowości: Boguszowka, Markowola, Sarnów, Wysokie Koło, Zdunków, Zwola oraz Gniewoszów.W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Przez wiele miesięcy trwały zmagania wojenne między Rosją a Austro-Węgrami. Powiaty kozienicki wszedł w skład okupacyjnego generał-gubernatorstwa austriackiego z siedzibą w Lublinie. W 1921 roku, według spisu powszechnego Polski, gmina Sarnów liczyła 1389 budynków mieszkalnych, 4605 mężczyzn oraz 4880 kobiet. We wrześniu 1939 roku teren obecnej gminy znalazł się pod okupacją niemiecką. W styczniu 1945 roku na teren obecnej gminy Gnieowszów wkroczyła Armia Czerwona.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.