]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Mława

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława

tel. (23) 654 33 82, fax (23) 654 36 52

e-mail: info@mlawa.pl

Strona www: www.mlawa.pl

Powierzchnia: 34,86 km2

Liczba mieszkańców: 30,5 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: atutem miasta jest położenie na szlaku drogi krajowej nr 7 i magistrali kolejowej Północ-Południe, na północy województwa mazowieckiego, w niedalekiej odległości od Warszawy (120 km) oraz Gdańska (220 km). W podziale fizyczno -geograficznym położenie geograficzne charakteryzuje się przynależnością do makroregionu Nizin Środkowopolskich (dokładnie: północno -wschodnia część Niziny Północnomazowieckiej)

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Mława to przed laty główny ośrodek handlu i rzemiosła, teraz świetnie rozwijające się centrum produkcji elektronicznej, obuwniczej, spożywczej. Tu swoją siedzibę ma m.in. LG Electronics – światowy leader w produkcji telewizorów. Zachętą do inwestowania w Mławie jest usytuowanie dzielnicy przemysłowej miasta w podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne ulgi podatkowe

Historia, dziedzictwo i kultura: Mława to miasto z blisko 600-letnią tradycją malowniczo usytuowane na północy województwa mazowieckiego. Centrum kulturalne i sportowe powiatu mławskiego, gdzie organizowanych jestwiele imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim - Międzynarodowy Turniej Tańca, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej, Ogólnopolski Festiwal Rockowy, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej, Dni Mławy. Obok wielu uroczystości i imprez, pojawiło się pod wieloma względami wyjątkowe – Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą z 1939 roku (www.bitwa1939.mlawa.pl). Corocznie w rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą, Miasto Mława organizuje rekonstrukcję wydarzeń z września ’39. Jest to największa rekonstrukcja w kraju oparta o oryginalne fortyfikacje, upamiętniająca wydarzenia z wybuchu II wojny światowej. Budynki warte zobaczenia to przede wszystkim usytuowany w ścisłym Centrum kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, zbudowany w 1477r. w stylu późnogotyckim jako jednonawowa budowla z wysuniętym prezbiterium i Ratusz Miejski, powstały w 1545 r. na mocy przywileju króla Zygmunta I Starego. Obecny układ budynku z odbudowaną wieżą i zainstalowanym zegarem przypomina od strony wschodniej stan pierwotny. Wokół rynku spotkać możemy zabytkowe kamienice secesyjne pochodzące z początku XX wieku. Wyróżnić należy trzykondygnacyjny budynek mieszkalny mieszczący się przy ul. Stary Rynek 6 – w zwieńczeniu nad gzymsem góruje naga półpostać kobieca podtrzymująca rozwartymi ramionami dekorację roślinną. Ozdobą miasta jest niewątpliwie Park Miejski, którego historia związana jest z końcem XIX wieku, kiedy to w 1879r. wybudowano na Nowym Rynku drewnianą cerkiew, którą po prawie 50 latach rozebrano, a jej miejsce zaznacza się rabatą o kształcie równoramiennego krzyża. Do nowych elementów parku należy pomnik Józefa Piłsudskiego, fontanna obrazująca legendarną Muławę, plac zabaw dziecięcych oraz estrada.

 

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.