]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Kowala

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Kowala, Kowala 105 a, 26-624 Kowala

tel. (48) 610 17 60, fax (48) 610 17 22

e-mail: kowala@kowala.pl

Strona www: www.kowala.pl

Powierzchnia: 74,7 km2

Liczba mieszkańców: 11 600

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Od strony północnej Kowala graniczy z Radomiem, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi i gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z gminą Wolanów. Położenie geograficzne gminy Kowala, w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz dogodnych szlaków komunikacyjnych, daje szczególne możliwości jej rozwoju.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na obszarze gminy przyległym do Radomia przeważa zabudowa podmiejska z dynamicznie rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region typowo rolniczy. Spośród kilkuset przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kowala najważniejsze znaczenie mają firmy transportowe. Gmina Kowala przeżywa w ostatnich latach intensywny rozwój. Najwięcej udało się zmienić w zakresie stanu gminnych dróg. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowano ponad 20 inwestycji drogowych. Niezmiernie istotne była modernizacja drogi wojewódzkiej z Kowali do Parznic wraz z budową ronda oraz trasy z Kowali do Augustowa. Warto dodać, że dostępność komunikacyjna gminy będzie jeszcze lepsza dzięki budowie południowej obwodnicy Radomia. Inną sferą, w której wiele się zmieniło jest baza sportowo - rekreacyjna. W Kowali powstała hala sportowa, zespół boisk i muszla koncertowa, w Mazowszanach kompleks „Orlik 2012”, a w Kosowie i Bardzicach wielofunkcyjne boiska. Bez wątpienia wielkim sukcesem władz gminy Kowala jest pozyskiwanie dotacji na inwestycje i projekty społeczne. Ze środków UE finansowane jest największe gminne przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska – budowa ponad 230 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowym atutem gminy jest uporządkowanie gospodarki przestrzennej - od 2012 roku znaczna część gminy objęta została nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Kowala i jej okolice mają ciekawą historię, bogatą kulturę i tradycję. W źródłach historycznych niektóre miejscowości z naszego regionu pojawiają się już na przełomie XIII i XIV w. Do najważniejszych zabytków zalicza się modrzewiowy kościół w Bardzicach z XVIII wieku oraz barokowy kościół św. Wojciecha w Kowali. Na terenie gminy Kowala mają swoje siedziby: urząd gminy, urząd pocztowy, gminny ośrodek pomocy społecznej, świetlica środowiskowa "Szansa", samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pięć publicznych szkół podstawowych, publiczne gimnazjum, publiczne przedszkole, publiczna biblioteka wraz z filiami, banki spółdzielcze, sześć kościołów parafialnych, apteka, kluby sportowe, cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. Swoje usługi oferują także gabinet weterynaryjny, stacje paliw, motel, lokale gastronomiczne i inne zakłady usługowe. Gmina Kowala od wielu lat pielęgnuje pamięć o wydarzeniach powstania styczniowego, organizując corocznie cykl imprez poświęconych „Bitwie pod Kowalą” - jednej z największych potyczek wojsk polskich i armii carskiej rozegranych w 1863 na ziemi radomskiej. Ważnym punktem rocznicowych obchodów jest widowisko plenerowe z udziałem kilkunastu grup rekonstrukcji historycznej reżyserowane przez znanego radomskiego historyka Przemysława Bednarczyka, autora filmu „Rok 1863”. Podczas „Dni Kowali” odbywa się szereg wydarzeń upamiętniających ówczesnych bohaterów, a prezentacja powstańczych dziejów ma atrakcyjne formy, wpisujące się w ideę promocji nowoczesnych postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, zgodnie z hasłem „Patriotyzm Jutra”. Prezentowane w interesujący sposób wydarzenia historyczne przeplatają się z wieloma atrakcjami, w które obfituje festyn rodzinny.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.