]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Kosów Lacki

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Kosów Lacki

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. (25) 787 91 05, fax (25) 787 90 38

e-mail: samorzad@kosowlacki.pl

Strona www: www.kosowlacki.pl

Powierzchnia: 20 017 ha

Liczba mieszkańców: 6 704

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kosów Lacki leży w województwie mazowieckim,powiat sokołowski, około 110 km w kierunku północno-wschodnim od Warszawy. Część terenu Gminy współtworzy Nadbużański Park Krajobrazowy oraz obszar NATURA 2000. Gmina Kosów Lacki posiada korzystne warunki fizjograficzne i klimatyczno-zdrowotne dla rozwoju osadnictwa i zabudowy mieszkaniowej. Na terenie Gminy realizowanych jest szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W ostatnim latach dokonano szeregu ważnych i potrzebnych inwestycji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, zaproszenie inwestorów, gości i turystów. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do przedsięwzięć infrastrukturalnych, dzięki którym można zapewnić odpowiedni poziom życia mieszkańcom, powstanie nowych miejsc pracy nie naruszając jednocześnie zasobów przyrodniczych gminy stanowiących jej najcenniejszy kapitał. Między innymi : • Stelefonizowano całą gminę, z dostępem do sieci komórkowych • Zwodociągowano wszystkie miejscowości w gminie • Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej Kosowa • Wybudowano kompleks oświatowy- Gimnazjum z zapleczem socjalnym, liceum ogólnokształcące, hala sportowa • Zakończono budowę szkolnego kompleksu sportowego przy liceum ogólnokształcącym i Gimnazjum • Wybudowano nowy most i 2 kładki dla pieszych na rz. Kosówka z jednoczesną jej regulacją • Zagospodarowano place przy PKS i Publicznym Ośrodku Zdrowia z parkingami oraz wybudowano ciąg pieszy z oświetleniem ulicznym między ul. Nową i Łąkową • Zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne w całej gminie • Wykonano szereg chodników i jezdni asfaltowych w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich z zagospodarowaniem rynku i budową parkingów • Wymieniono w obiektach użyteczności publicznej piece c.o na ekologiczne źródła energii • Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta • Przeprowadzono kompleksowy remont Publicznego Ośrodka Zdrowia, MGOPS-u, MGOK-u, szkoły podstawowej i przedszkola • Powstało szereg zakładów, a tym samym nowych miejsc pracy • Przeprowadzono modernizację stadionu: „Kosovii” oraz boisk sportowych • Zainstalowano monitoring uliczny w obiektach szkolnych • Zakupiono nowy pojazd strażacki W każdym roku wiele środków finansowych przeznaczanych jest na szereg inwestycji służących potrzebom społecznym, dzięki którym zmienia się wygląd i estetyka otoczenia.

Historia, dziedzictwo i kultura: Kosów Lacki (już od średniowiecza) miał największe znaczenie spośród miejscowości należących do całej gminy. Prawa miejskie uzyskał w 1723 r., stracił je w 1869 r. Miejski układ przestrzenny Kosowa jest czytelny do dziś. Rozplanowanie dawnego miasta opiera się o charakterystyczny i rzadko spotykany kształt rynku, utworzonego poprzez znaczne rozszerzenie drogi. Pierzeje rynkowe zabudowane dwukondygnacjowymi murowanymi kamienicami oraz rozplanowanie ulic, jeszcze dzisiaj dają świadectwo dobrze wykształconego i rozwiniętego układu urbanistycznego. Zdecydowaną dominantą całego układu urbanistycznego jest kościół parafialny, widoczny nawet ze znacznych odległości. Zabytki sakralne Kosowa Lackiego reprezentowane są przez murowany kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP, wzniesiony w 1907 r., według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Obecny kościół, wybudowany w stylu neogotyckim, zaliczany jest do najokazalszych budowli sakralnych na Podlasiu. Wewnątrz kościoła znajdują się m.in. zabytkowe rzeźby św. Piotra i Pawła z połowy XVIII w., obrazy - Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w. i Matki Boskiej Różańcowej z XVIII w., konfesjonały i chrzcielnica z XVIII w., a także stacje drogi krzyżowej. Godne uwagi są wspaniałe witraże oraz stare, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne jak ornaty, kielichy z XVI, XVII i XVIII w. To właśnie w tym dekanacie, na plebani w Kosowie Lackim odkryto w 1964 r. słynny obraz hiszpańskiego malarza El Greca, z XVI w. pt. "Ekstaza św. Franciszka". Na terenie gminy zachowały się zespoły rezydencjonalne charakterystyczne dla budownictwa dworkowego zachodniego Podlasia. Wśród nich wyróżniają się przede wszystkim zespoły dworsko-parkowe w miejscowościach: Dębe Nowe i Tosie. Gmina Kosów Lacki wyróżnia się na skalę europejską – istnieniem na jej terenie – byłego obozu zagłady w Treblince, założonego przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej. Historycy oceniają, że zamordowano tu ponad 900 tys. Żydów z wielu krajów europejskich.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.