]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Kuczbork-Osada

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Kuczbork-Osada

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Adama Mickiewicza 7a, 09 – 310 Kuczbork

tel./fax (23) 657 62 59

e-mail: ugkuczbork@poczta.wp.pl

Strona www: www.ugkuczbork.pl, www.ugkuczbork.bip.org.pl

Powierzchnia: 12 164 ha

Liczba mieszkańców: 5 030

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kuczbork – Osada położona jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, przy północnej granicy powiatu żuromińskiego. Sąsiaduje z 6 gminami: Lipowiec Kościelny i Szreńsk /powiat mławski/, Żuromin i Lubowidz /powiat żuromiński/ oraz Działdowo i Płośnica /powiat działdowski województwa warmińsko-mazurskiego/.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 130 podmiotów. Gmina Kuczbork – Osada jest gminą typowo rolniczą – w obszarze gminy obecnie funkcjonuje 1021 gospodarstw rolnych. Dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Gmina Kuczbork – Osada znajduje się w obszarze tzw. „Zielonych Płuc Polski, obejmującym północno-wschodnią część kraju. Znaczną część gminy – ca. 53,8% powierzchni obejmuje Zieluńsko - Rzęgnowski Obszar Krajobrazu Chronionego. Na pograniczu gminy z Gminą Lipowiec Kościelny znajduje się obszar Natura 2000 – Baranie Góry - kod PLH 140002, specjalny obszar ochrony siedlisk.

Historia, dziedzictwo i kultura: Kuczbork, Zielona, Chojnowo, Sarnowo i Gościszka posiadają pod względem kulturowym cenne historycznie układy przestrzenne, wypierane jednak stopniowo przez nową, dysharmonizującą z istniejącym krajobrazem, zabudowę. Do rejestru zabytków wpisane są: • kościół p.w. Św. Bartłomieja z XVII wieku z otoczeniem o promieniu 50 m w Kuczborku, • cmentarzysko szkieletowe z XI wieku w Kuczborku, • grodzisko pierścieniowate z X-XI wieku w Nidzgorze, • ruiny zamku z XV wieku, z otoczeniem o promieniu 30 m od fosy w Sarnowie, • zespół pałacowo-parkowy z otoczeniem o promieniu 50 m od zabudowań z XIX wieku w Zielonej. Parki zabytkowe występują w miejscowościach: • Chojnowo - podworski z końca XIX wieku, • Kozielsk - podworski z końca XIX wieku, • Sarnowo - podworski z II połowy XIX wieku, • Zielona - pałacowy z początku XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.