]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Belsk Duży

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Belsk Duży

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

tel. (48) 661 12 71, fax (48) 661 13 40

e-mail: urzad@belskduzy.pl

Strona www: www.belskduzy.pl

Powierzchnia: 108 km2

Liczba mieszkańców: 6 743

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Belsk Duży, pod względem administracyjnym, jest jedną z 10 gmin powiatu grójeckiego, będącego z kolei jednym z 39 powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa mazowieckiego. Gmina Belsk Duży leży w obrębie Wysoczyzny Rawskiej Wysoczyzna położona jest na wysokości 140 – 195 m n.p.m. Najwyżej wyniesiony obszar znajduje się w południowo - zachodniej części gminy, najniżej położone tereny dotyczą doliny Kraski w południowo – wschodniej części.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na koniec 2011 roku w gminie Belsk zarejestrowanych było ponad 300 podmiotów gospodarczych. Obecnie wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dominuje sektor prywatny, oraz produkcja rolnicza(głównie sadownictwo). Pierwsze wzmianki o Belsku pochodzą z roku 1451. Dokładniejsze zapisy pochodzą z czasów Królestwa Polskiego wchodzącego wówczas w skład Rosyjskiego Carskiego Imperium z roku 1827, gdzie Belsk jest wsią w powiecie czerskim obwodu warszawskiego województwa mazowieckiego. W 1870 r. Belsk Duży był wsią i folwarkiem w powiecie grójeckim guberni warszawskiej. W 1921rBelsk Duży figuruje jako wieś i folwark w gminie Belsk Duży, powiat grójecki, województwo warszawskie. Po II wojnie światowej Belsk Duży był siedzibą gminy. Do 1990r. Belsk D. był gminą w woj. radomskim i siedzibą Gminnej Rady Narodowej i Naczelnika Gminy. Po reformie administracyjnej w 1999r. jedna z gmin powiatu grójeckiego w woj. mazowieckim. Aktualnie Belsk Duży. jest siedzibą organów władzy gminy : Wójta Gminy i Rady Gminy.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Dobra kultury wpisane do Centralnego Rejestru Decyzji Konserwatora Zabytków: - Zespół klasztorny o. Paulinów w Łęczeszycach: - Kościół parafialny w Lewiczynie: - Zespół dawnej poczty z XIX wieku w Belsku Dużym - Zespół pałacowo-parkowy w Małej Wsi z parkiem krajobrazowym o powierzchni 25,76 ha - Zespół pałacowo-parkowy w Rębowoli z XIX wieku z parkiem krajobrazowym o pow. 3,53 ha - Zespół dworsko-parkowy w Odrzywołku z parkiem o pow. 2,00 ha z przełomu XVII – XVIII - Park przydworski w Oczesałach o pow. 9,00 ha - Kościół parafialny w Belsku Dużym z II poł. XVIII w.. Na terenie kościoła grób Jana Kozietulskiego (1781 – 1821) pułkownika, uczestnika kampanii napoleońskich, dowódcy słynnej szarży jazdy polskiej pod Somosierrą. - Zespół folwarczny w Starej Wsi - Cmentarze rzymsko-katolickie w miejscowościach: Belsk Duży, Lewiczyn, Zaborówek, Belsk Mały - Miejsca pamięci narodowej: mogiła z 1863 r. w Belsku Małym, mogiły z II wojny światowej na cmentarzu w Belsku Dużym i Łęczeszycach. - Rezerwat przyrody „Modrzewina” o charakterze leśnym unikalny i jeden z najciekawszych w kraju o powierzchni ponad 300 ha. Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym Najstarsza budowla sakralna na terenie Belska D. Kościół klasycystyczny wzniesiony w latach 1776- 1779, zaprojektowany najprawdopodobniej przez architekta warszawskiego Hilarego Szpilowskiego. W podziemiach kościelnych spoczywa płk Jan Kozietulski bohaterski dowódca szarży polskich szwoleżerów w wąwozie Somosierra podczas kampanii napoleońskiej w Hiszpanii. Na terenie kościoła spoczywa wybitny mąż stanu II Rzeczypospolitej – Książe Zdzisław Lubomirski - senator, Prezydent M.St. Warszawy, członek Rady Regencyjnej. Kościół Parafialny pw. Św. Wojciecha i Św. Marcina w Lewiczynie Zabytek klasy 0, drewniany kościół św. Wojciecha i św. Marcina z barokowym ołtarzem, pochodzącym z połowy XVIII w., i słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.