]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Baranowo

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Baranowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo

tel. (29) 761 37 76

e-mail: ug@baranowo.pl

 

Strona www: www.baranowo.pl

Powierzchnia: 198 km2

Liczba mieszkańców: 6 864

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Baranowo zajmuje obszar o powierzchni 198 km2. Zamieszkuje ją wg stanu na dzień 31.12.2012 r. – 6864 osoby. Położona jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim, w malowniczym regionie Kurpi Zielonych. Oddalona jest ok. 27 km od Ostrołęki i ok. 120 km od Warszawy, Olsztyna i Białegostoku. Przez teren gminy przepływają rzeki Omulew i Płodownica.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Terenem inwestycyjnym gminy jest nieruchomość położona w miejscowości Baranowo o powierzchni 4,38 ha przeznaczona pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz produkcję i przetwórstwo rolno spożywcze oraz nieruchomość w miejscowości Bodowe Łąki w rozwidleniu rzeki Omulew o pow. 4,37 ha przeznaczony na cele kulturalno – turystyczne.

Historia, dziedzictwo i kultura: W gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR), organizator istotnych dla regionu imprez kulturalnych tj: Festynu Rodzinnego w Baranowie, Tygodnia Kultury Kurpiowskiej w Zawadach, Dożynek Gminno - Parafialnych w Baranowie. Doliny rzeki Omulew i Płodownicy z pasem łąk i pastwisk, będących ostoją ptaków, objęte ochroną w programie Natura 2000, zwarte kompleksy leśne z urokliwymi sosnami, dębami, brzozami i jałowcami, zabytki architektury min. neogotycki kościół w Baranowie z 1910 r. wraz plebanią , drewniany kościół w Brodowych Łąkach z 1868 r. wraz z dzwonnicą i plebanią - to atuty turystyczne gminy. W Brodowych Łąkach dzięki funkcjonującej stanicy wodnej i wypożyczalni kajaków można organizować spływy po Omulwi. Zaś sieć utwardzonych dróg o niewielkim natężeniu ruchu stwarza warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Na terenie gminy funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne oferujące wypoczynek i własną ofertę turystyczną. Ze względu na walory położenia i środowiska naturalnego, gmina jest atrakcyjna zarówno dla inwestorów jak i przybywających tu gości, szukających kontaktów z przyrodą i tradycją.

 

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.