]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Andrzejewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Andrzejewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

tel. (86) 271 70 03, fax (86) 271 70 03

e-mail: gmina@andrzejewo.pl

Strona www: www.andrzejewo.pl

Powierzchnia: 11 864 ha

Liczba mieszkańców: 4 371

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina położona jest w północno – wschodniej części Polski, na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie ostrowskim.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Andrzejewo jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, ani wytwórczych na większą skalę. W ramach działalności trzeciego sektora gospodarki dominują usługi dla rolnictwa, drobny handel, transport i usługi budowlane. Rolnictwo skupione jest głownie na produkcji mleka.

Historia, dziedzictwo i kultura: Andrzejewo to  wieś położona w środkowej Polsce, w powiecie ostrowskim, województwo mazowieckie w odległości  23 km na wschód od Ostrowi Mazowieckiej, 121 km na północny wschód od Warszawy. Leży nad rzeką Mały Brok. Andrzejewo zostało założone w 1534 r. przez biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego, na podstawie przywileju uzyskanego od Zygmunta Starego w 1528 r. Obecnie miejscowość liczy 637 mieszkańców. Do największych zabytków na terenie gminy należą kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jest to jeden z najdalej wysuniętych na wschód zachowanych gotyckich kościołów mazowieckich, którego budowę rozpoczęto w 1526 oraz  cmentarz parafialny z zabytkową kaplicą cmentarną z 1884 r., w pobliżu znajduje się grób Julianny Wyszyńskiej (matki Kardynała S. Wyszyńskiego zmarłej w 1910 r.), Mauzoleum Żołnierzy Września(na tablicach indywidualnych i zbiorowych znajdziemy biografię gen. Kosseckiego i płk. Hertla) oraz pomnik Żołnierzy AK.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.