]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Bielany

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Bielany, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany Żyłaki

tel. (25) 787 80 13, fax (25) 787 80 13

e-mail: ugbielany@poczta.onet.pl

Strona www: www.gminabielany.pl

Powierzchnia: 109,69 ha

Liczba mieszkańców: 3 833

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Bielany położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Od zachodu graniczy z gminą Liw, od wschodu sąsiadem jest gmina Repki i Paprotnia, od południa gmina Mokobody i Suchożebry, a od północy z gminą Sokołów Podlaski. Ośrodkiem gminy jest wieś Bielany.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obszar gminy stanowi płaską i falistą równinę. Ogólna powierzchnia gminy wynosi: 109,69 ha, Gmina Bielany jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 77,4%, las 17,1% pozostałe grunty 5,5%. Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych. Obszar gminy należy do Obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Do największych inwestycji ostatnich lat należą: budowa hali sportowej przy ZO w Bielanach Jarosławach i odnowa świetlic wiejskich, a także zbiorników wodnych w Paczuskach i Kowiesach.

Historia, dziedzictwo i kultura:

W 1419 roku powstała parafia Kożuchów, niedługo później również parafia Rozbity Kamień. W latach 1919 – 1954r. gmina istniała jako Gmina Kowiesy, a od 1973 r. po reaktywowaniu gmin utworzono Gminę Bielany. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim, a od 1998 r. położona jest w województwie mazowieckim. Na terenie Gminy Bielany funkcjonują 3 placówki oświatowe i 10 jednostek OSP, a także następujące instytucje: Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do najciekawszych obiektów zabytkowych możemy zaliczyć kościół drewniany w Rozbitym Kamieniu i Pałac w Patrykozach obdarzony mianem „Perły Podlasia”.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.