]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Krasnosielc

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Krasnosielc

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc

tel. (29) 717 50 73, fax (29) 717 50 74

e-mail: ugkrasnosielc@post.pl

Strona www: www.gminakrasnosielc.pl

Powierzchnia: 166,96 km2

Liczba mieszkańców: ok. 7 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Krasnosielc położona jest w północnej części województwa mazowieckiego w powiecie makowskim, w obrębie Zielonych Płuc Polski. Teren gminy to obszar dawnej Puszczy Płodownickiej, która zajmuje 28% powierzchni. Niewątpliwie do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo miejsc na terenie gminy należy rezerwat „Zwierzyniec", do którego wiedzie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Krasnosielc to gmina typowo rolnicza, a użytki rolne stanowią ok. 65% jej powierzchni. Znaczna część mieszkańców utrzymuje się z produkcji rolnej o kierunku hodowlano – zbożowym. Poza tym w gminie funkcjonują drobne podmioty gospodarcze, zwłaszcza w zakresie transportu, obróbki drewna i handlu detalicznego. Gmina Krasnosielc należy do gmin, które w ostatnich latach prężnie się rozwijają. Świadczą o tym licznie zrealizowane inwestycje, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska i estetyki wsi. Podjęto szereg działań zmierzających do poprawy stanu dróg, chodników, oświetlenia, parkingów oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej gminy. W celu przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców, gmina podjęła się rekultywacji gminnego wysypiska śmieci zlokalizowanego w miejscowości Krasnosielc Leśny. Władze gminy stale dążą do rozwijania atrakcyjnej bazy rekreacyjno - sportowej. Systematycznie podejmowane są działania na rzecz poprawy stanu i wyglądu szkół. Gmina szczególną troską obejmuje osoby niepełnosprawne i osoby w trudnej sytuacji materialnej, o czym świadczy m.in. wdrożonie projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu, którym zostało objętych 100 rodzin z terenu gminy oraz zakup samochódu do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina Krasnosielc jest jedną z nielicznych gmin w subregionie ostrołęcko – siedleckim, w której przywiązuje się niemałą wagę do edukacji ekologicznej mieszkańców. Kładąc ogromny nacisk na budowanie postaw proekologicznych wśród lokalnego społeczeństwa, władze gminy organizują liczne konkursy i warsztaty przeznaczone zwłaszcza młodych mieszkańców. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w przeprowadzaniu sprawnych akcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego odgrywa profesjonalny, niezawodny sprzęt, sukcesywnie doposaża gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt oraz samochody.

Historia, dziedzictwo i kultura: Największe miejscowości to ponad 600 - letni Krasnosielc (obecną nazwę zawdzięcza rodzinie Krasińskich) i jeszcze starsze Drążdżewo, przez które wiódł niegdyś trakt z Warszawy do Królewca. W latach 1824-69 Krasnosielc był miastem, w którym rozwijało się rzemiosło i przemysł sukienniczy. W roku 1869 Krasnosielc utracił prawa miejskie, prawdopodobnie za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Z Krasnosielca wywodzi się słynna rodzina Warnerów, obecnych właścicieli znanej w USA wytwórni filmowej Warner Bros. Podczas wizyty w Gminie Krasnosielc można zwiedzić zabytki dawnej architektury: w Drążdżewie, np. kapliczka z 1831 r., na ubłaganie o uwolnienie od plagi cholery, kapliczka w miejscu zabytkowego kościoła, który w 2007 r. został przeniesiony do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a w Krasnosielcu kościół klasycystyczny z XVIII wieku. Zygmunt Krasiński wielki poeta romantyczny, wielokrotnie wspominał w swych listach o drądżewskich łąkach, ponieważ Krasnosielc i jego okolice stanowiły własność prywatną rodziny Krasińskich. Rzeką Orzyc można udać się na spływ kajakowy szlakiem potyczek powstańczych 1863 r., od Drążdżewa do Makowa Mazowieckiego. Warto wspomnieć, że na Mazowszu podczas powstania styczniowego zostało stoczonych 110 bitew, ale tylko bitwa rozegrana pod Drążdżewem na Polskiej Kępie, w dniach 26-29 czerwca 1863 r. była wygraną przez polskie odziały partyzanckie, pomimo trzykrotnej przewagi wojsk carskich. Na terenie Gminy Krasnosielc organizowane są liczne imprezy. Jedną z największych imprez od 1998 r. są Dni Krasnosielca, w miesiącu sierpniu, podczas których odbywają się spławikowe zawody wędkarskie i zlot motocyklowy. Również Przegląd Zespołów Zapustnych wpisał się na stałe w harmonogram krasnosielckich imprez, które co roku przyciągają mieszkańców i gości z odległych stron. Z roku na rok przybywa nowych atrakcji, które są motywacją do odwiedzenia gminy, a tym samym poznania jej uroczych zakątków.

Liczba wyświetleń: 587