]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Radzanów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Radzanów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Radzanowie, Pl. Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów

tel. (23) 679 80 33, 679 80 34, 679 80 35

e-mail: ugradzanow@hot.pl

Strona www: www.radzanow.com, www.radzanow.eu

Powierzchnia: 98,8 km2

Liczba mieszkańców: 3 637

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Częścią Nizin Środkowo Polskich jest Nizina Północno - Mazowiecka, w skład której wchodzi Równina Raciążyńska. Właśnie na terenie Równiny Raciążyńskiej usytuowana jest gmina Radzanów. Tereny zajmowane przez gminę należą do zlewni Wkry, płynącej przez obszar Ziemi Radzanowskiej z zachodu w kierunku wschodnim. Największym dopływem Wkry jest rzeka Mławka.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Radzanów to region typowo rolniczy, w którym użytki rolne zajmują 7.178 ha, z czego na grunty orne przypada 4.404 ha. W Gminie Radzanów rozwinął się przede wszystkim przemysł jajczarsko-drobiarski, który razem z terenem gmin Bieżuń i Żuromin tworzy jedno z większych zagłębi tego przemysłu w kraju.

Historia, dziedzictwo i kultura: Siedzibą władz gminnych jest Radzanów, sięgający swą historią roku 1350. W roku 1400, z rąk księcia płockiego Siemowita IV, osada otrzymuje prawa miejskie. Radzanów jako ośrodek miejski funkcjonuje do roku 1869, w którym prawa te ostatecznie utracił. W rozlewisku Wkry, na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska, stał murowany zamek, który został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Mimo zawieruchy dziejowej, która nie oszczędziła regionu Radzanowa, zachowało się tu wiele obiektów zabytkowych. Wśród nich na uwagę zasługuje sakralny zespół klasztorny, znajdujący się w Ratowie, który powstał w pierwszej połowie XVIII w. w skład obiektu wchodzą: Murowany kościół p.w. św. Antoniego z lat 1736-60; Klasztor ss. Misjonarek p.w. św. Rodziny, murowany z I połowy XVIII wieku; Plebania murowana, datowana na koniec XIX w.

W klasztorze ss. Miłosierdzia przechowywane są relikwie błogosławionej Bolesławy Lament.Ciekawym zabytkiem jest synagoga w Radzanowie wybudowana na przełomie XIX i XX wieku.Badania archeologiczne dowiodły, że historia obszaru dzisiejszej gminy Radzanów sięga zamierzchłych czasów, o czym świadczą znalezione w tym regionie cmentarzyska, których pochodzenie datowane jest na okres wpływów rzymskich oraz kultury łużyckiej. Upowszechnianiem kultury na terenie Radzanowa i całej gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Radzanów nad Wkrą Radzanów nad Wkrą
Liczba wyświetleń: 36