]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Stupsk

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Stupsk

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk

tel. (23) 653 12 54, 653 12 55, fax (23) 653 10 16

e-mail: ugstupsk@poczta.onet.pl

Strona www: www.stupsk.pl

Usługi Urzędu dostępne w formie elektronicznej

Powierzchnia: 118,04 km2

Liczba mieszkańców: 5 024

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Stupsk położona jest na obszarze Północnego Mazowsza, na terenie Ziemi Zawkrzeńskiej, która stanowi zachodnią część Wysoczyzny Ciechanowskiej. Gmina Stupsk leży na trasie Mława-Ciechanów. Graniczy od północy z gminą Szydłowo, od wschodu z gminą Grudusk, od południa z gminami Regimin i Strzegowo, od zachodu z gminą Wiśniewo. Gmina Stupsk jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 9523 ha, a lasy 1471 ha.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Stupsk jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 9523 ha, a lasy 1471 ha. Położenie na szlaku kolejowym Warszawa-Gdańsk sprzyja rozwojowi gminy i podnosi jej atrakcyjność. Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo, chociaż obserwuje się wzrastające zainteresowanie rozwojem działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej. W gminie w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój infrastruktury obejmującej budowę sieci wodociągowej, gazowej, kompleksową telefonizację gminy oraz modernizację dróg.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie gminy znajdują się cztery kościoły oraz cztery zespoły podworskie jako zabytki chronione w Morawach, Krośnicach, Woli Szydłowskiej oraz Dwór z Dąbku został adaptowany i rozbudowany dla potrzeb Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Stupsk jako gród istniał już w XI w. W dokumentach Mogilna z 1065 roku został wymieniony jako Słopsko od prasłowiańskiego stlъpъ ‘słup’, gwarowe i staropolskie stłop. Dla grodu taka nazwa kulturowa była stosowana. Etymologia nazwy miejscowej jasno tłumaczy się dzięki dokumentom historycznym i naturalnym zmianom głosowym Stłopsko na Stopsko → Stupsko.

Liczba wyświetleń: 168