]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Szreńsk

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Szreńsk

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk

tel. (23) 653 40 38, 653 41 20, fax (23) 653 40 38 w. 24

e-mail: szrenk@szrensk.com.pl

Strona www: www.szrensk.com.pl

Powierzchnia: 10 936 ha

Liczba mieszkańców: 4 452

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Szreńsk położona jest w północno – wschodniej części Niziny Mazowieckiej w dolinie rzeki Mławki. Fauna w gminie jest typowa dla środkowej Polski. Występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych. Gmina ma znaczne zasoby wód głębinowych. Jest zwodociągowana w 100 % a ujęcia wód podziemnych na cele publiczne w Szreńsku i Proszkowie pokrywają w całości zapotrzebowanie na wodę. Obszar Gminy Szreńsk cechuje się dobrymi warunkami aerosanitarnymi. Nie ma obiektów przemysłowych degradujących środowisko przyrodnicze i zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Nie występują zakłady, które mogłyby powodować nadmierną emisję hałasu do środowiska. Na terenie gminy znajdują się 24 sołectwa. Istnieją dobre warunki do rozwoju przetwórstwa rolnego- spożywczego oraz działalności turystycznej i agroturystycznej. Tereny leśne zajmują 1455 ha, co stanowi 13,3 % obszaru gminy. Wiodącą dziedzina w rozwoju gminy jest rolnictwo. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych oraz braku dużych zakładów przemysłowych. Dominują gleby średniej jakości.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Największe zakłady to Fabryka Kabli „TECHNOKABEL” i „TECHNOKONTAKT” pozostałe zakłady spełniają funkcje usługowe. Gmina Szreńsk posiada dwie oczyszczalnie ścieków.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsze ślady osadnictwa w Szreńsku pochodzą z przełomu IX i X wieku, w tym czasie w rozlewisku rzek Mławki i Szronki powstał gród otoczony wałami ziemno-kamiennymi. Prawdopodobnie gród powstał po przeniesieniu osadnictwa z lewego, położonego wyżej brzegu rzeki Mławki. Był to ośrodek dużego okręgu grodowego. Gród wielokrotnie był niszczony co było związane z jego lokalizacją na terenach granicznych z Prusami. W wieku XII, najprawdopodobniej za panowania Bolesława Krzywoustego, gród został powiększony, wzmocniony przez podwyższenie wałów a wokół niego wyrosła osada i w takim kształcie Szreńsk przetrwał następne 100 lat do najazdu Prusów, gdy został ponownie zniszczony. Odkryte w wyniku badań archeologicznych zabytki wskazują, że mieszkańcy grodu zajmowali się garncarstwem, kowalstwem, hodowlą bydła i rolnictwem. W wieku XIII Szreńsk został ponownie odbudowany. W pierwszej połowie XVI wieku Feliks Szreński, ostatni z rodu, w miejscu dawnego grodziska wybudował okazały zamek obronny, z murami obwodowymi, czterema basztami, budynkiem mieszkalnym i budynkiem bramnym oraz kaplicą, przebudował kościół parafialny (1531 zakończenie budowy). Kościół bez większych zmian przetrwał do dzisiaj i stanowi perłę późnego gotyku północnego Mazowsza. W 1554 Szreńsk przeszedł na własność biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego. W 1656 miasto zajęli Szwedzi, a na zamku stacjonował szwedzki garnizon. Na około trzy tygodnie przed bitwą pod Warszawą do Szreńska przybył z wizytacją oddziałów Karol X Gustaw. Po II rozbiorze Polski Szreńsk wszedł w skład Prus, a jego właścicielem został Karol Ludwik Erhard Knobloch, na którego polecenie zostały rozebrane gotyckie fortyfikacje zamku, a cześć mieszkalną przebudowano na klasycystyczną rezydencję, m.in. dobudowując jeden trakt od zachodu. W 1948 r. w wyniku  pożaru pałac spłonął i pozostały tylko jego ruiny. W roku 1896 Szreńsk stracił prawa miejskie. Dzisiejszy Szreńsk jest siedzibą lokalnych władz samorządowych i liczy 1159 mieszkańców.

Szreńsk Szreńsk
Liczba wyświetleń: 129