]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gzy

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gzy

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy

tel. (23) 691 31 22, 691 31 67, fax (23) 691 31 22, 691 31 67

e-mail: uggzy@wp.pl

Strona www: www.gminagzy.pl

Powierzchnia: 10 444 ha

Liczba mieszkańców: 3909

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Gzy położona jest w odległości 70 km na północ od Warszawy w północnej części powiatu pułtuskiego. Zajmuje ona obszar 10 444 ha i rozciąga się z północy na południe na długości 13km, z zachodu na wschód na około 15km. Gzy sąsiadują z gminami: Karniewo, Winnica, Świercze, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, oraz miastem i gminą Pułtusk.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne systemem dróg wojewódzkich nr 618 Gołymin-Pułtusk i nr 620 Nowe Miasto-Przewodowo Parcele oraz systemem dróg gminnych i powiatowych. Teren gminy zamieszkuje około 4 tys. mieszkańców. Sieć osadniczą tworzy 35 jednostek osadniczych, które należą do 35 sołectw. Przeciętnie na jedną wieś przypada 116 osób, a na sołectwo 120 osób. Gmina Gzy zajmuje się głównie produkcją rolną, użytki rolne stanowią 89% jej powierzchni, w tym około 81,4% to gleby dobre i bardzo dobre. Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości, której wskaźnik wynosi 9%. Naturalne formy przyrodnicze w większości zostały przekształcone w pola uprawne.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie obecnej gminy Gzy, człowiek pojawił się w mezolicie, około 5000 lat p.n.e. Rozwój zaludnienia spowodował ekspansję osadnictwa i wytworzyła się północno-mazowiecka grupa kultury łużyckiej (około 1000 – 500 lat p.n.e.). Odtąd na tym terenie zaistniała ciągłość osadnicza przerwana tylko Wędrówką Ludów. Przejście plemion germańskich z Pomorza Gdańskiego na południowy wschód, nad Morze Czarne, pociągnęło za sobą masy ludności miejscowej. Ruchy emigracyjne ludności miały miejsce głównie w IV-V w. Z zabytków i miejsc wartościowych kulturowo znajdujących się na terenie gminy warto wymienić: kościół parafialny murowany z 1872-74r. oraz dzwonnicę murowaną z końca XIX w. w Gzach, budynek Urzędu Gminy – z około 1910r., dwór murowany z I połowy XIX w. w Pękowie, kościół parafialny murowany i kaplicę grobową murowaną z I połowy XIX w. w Przewodowie Poduchownym, kościół parafialny murowany z 1897r. i bramę przykościelną murowaną z około 1900r. w miejscowości Szyszki Włościańskie.

 

Liczba wyświetleń: 5