]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pułtusk

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Pułtusk

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 03 91, fax (23) 692 42 96

e-mail: um@pultusk.pl

Strona www: www.pultusk.pl

Powierzchnia: 133,7 km2

Liczba mieszkańców: 23 770

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Pułtusk jest położona w powiecie pułtuskim w północnej części województwa mazowieckiego w odległości ok. 60 km od Warszawy na pograniczu Wysoczyzny Ciechanowskiej i Niziny Kurpiowskiej oraz na zachodnim skraju Puszczy Białej. Graniczy z gminami powiatu pułtuskiego: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Winnica, Zatory oraz z gminami powiatu makowskiego: Szelków i Karniewo.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Pułtusk spełnia funkcje ośrodka administracji, tradycyjnie od wieków związany jest ze szkolnictwem. Jest ważnym ośrodkiem usługowym obsługującym mieszkańców gminy i powiatu w placówkach kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej i sądownictwa. W ostatnich latach powstało wiele małych i średnich firm. Dużą wagę przywiązuje się do remontu dróg i wyglądu ulic. Samorząd stara się również modernizować i rozbudować szkoły. Akcesja Polski do Unii Europejskiej postawiła Pułtusk przed dużą szansą realizacji projektów, przygotowanych przez władze lokalne, dotyczących różnych dziedzin życia gospodarczego. Szanse te wykorzystane zostały szczególnie poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych. Przedsięwzięcia polegające na przebudowie dróg gminnych, budowie kanalizacji sanitarnej, budowie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz wiele innych zrealizowane zostały z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pułtusk jest jednym z najstarszych miast Mazowsza, gdyż prawa miejskie uzyskał prawdopodobnie w 1257 r. od księcia mazowieckiego Ziemowita. Od XII w. aż do 1796 r. pozostawał pod jurysdykcją biskupów płockich. Pułtusk był trzecim po Warszawie i Płocku - miastem na Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami. W 1565 r. bp Andrzej Noskowski sprowadził do Pułtuska jezuitów. W 1566 r. jezuici powołali kolegium. Od poł. XVI w. przy jezuickiej szkole działał pierwszy w Rzeczypospolitej teatr publiczny. Tradycję szkolnictwa pułtuskiego kształtowali sławni nauczyciele m. in. ks. Piotr Skarga i Jakub Wujek, jak i uczniowie m. in. Jerzy Ossoliński - kanclerz koronny, Andrzej Batory - kardynał, Maciej Kazimierz Sarbiewski poeta łaciński, Wiktor Gomulicki. W 1806 r. przybył do Pułtuska Napoleon Bonaparte. Na przedpolach miasta została stoczona bitwa między wojskami napoleońskimi a armią carską. Walka zakończyła się wycofaniem wojsk rosyjskich za Narew. O tym, że dla Francuzów walki te były bardzo ważne świadczy fakt umieszczenia nazwy Pułtusk na Łuku Triumfalnym. O bogatej historii Pułtusk świadczy wiele cennych zabytków. Najważniejsze z zabytków to: Bazylika Kolegiacka pw. Zwiastowania NMP, najdłuższy, brukowany rynek w Europie (400 metrów) z klasycystycznymi kamienicami w Pułtusku, zamek biskupów płockich (dziś Dom Polonii) z XIV-XVI w., kaplica Św. Marii Magdaleny z XVI w., gotycka wieża ratusza z XVI w., Kościół pw. Św. Piotra i Pawła z XVIII w., dawny kościół NP Marii (dziś siedziba Archiwum Państwowego), kościół Św. Józefa i klasztor poreformacki z poł XVII w., kościół Św. Krzyża z XVI W Pułtusku siedzibę ma Dom Polonii. W 1994 r. została utworzona Wyższa Szkoła Humanistyczna, obecnie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. W Gminie Pułtusk prężnie działają placówki kultury. Jedną z nich jest Miejskie Centrum Kultury i Sztuki z kinem Narew, którego geneza sięga 1910 r. Funkcjonuje także Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela oraz Muzeum Regionalne.

Panorama Pułtuska Panorama Pułtuska
Liczba wyświetleń: 8