]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Zatory

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Zatory

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory

tel. (29) 741 03 94, 741 03 87, fax (29) 741 03 94

e-mail: ugzatory@wp.pl

Strona www: www.zatory.pl

Powierzchnia: 12 130 ha, w tym 7 198 ha użytków rolnych i 3 935 ha lasów

Liczba mieszkańców: 4 848

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Zatory położona jest w południowo-wschodniej części powiatu pułtuskiego. Jej zachodnią  naturalną granicę, na długości około dziesięciu kilometrów, stanowi rzeka Narew. Na ponad 12 tys. ha obszaru Gminy, blisko 2/3 stanowią użytki rolne, pozostałą część pokrywają  lasy.

Gminę Zatory charakteryzują dobre warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolnictwa ekologicznego i korzystne warunki środowiskowe dla produkcji  zwierzęcej i roślinnej a jednocześnie sprzyjające warunki przyrodniczo-krajobrazowe. Istnienie podstawowej infrastruktury technicznej oraz bliskie sąsiedztwo Warszawy powodują, że coraz istotniejszym elementem gospodarki gminy Zatory staję się turystyka, w szczególności turystyka letniskowo-wypoczynkowa.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Inwestycje – m.in. przebudowy dróg gminnych, budowa boiska ORLIK 2012, place zabaw, remonty świetlic wiejskich, remont Stacji Uzdatniania Wody w Zatorach.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsza wzmianka o Zatorach pojawiła się już w XV wieku. Obok zabytkowego kościoła znajduje się tu pałac barokowo-klasycystyczny z XVIII wieku i dziewiętnastowieczne budynki dworskie. Zespół ten otacza park krajobrazowy z początku XIX wieku z licznymi okazami lipy drobnolistnej, niektóre o pięciometrowym obwodzie pnia. W Zatorach umiejscowiony jest cmentarz żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej. Na cmentarzu parafialnym znajduje się wykonany z piaskowca, w kształcie sarkofagu, nagrobek rodziny Radziwiłłów oraz  marmurowy Grób Nieznanego Żołnierza.

W Pniewie drugim po Zatorach ośrodku życia społeczno-kulturalnego i religijnego  warto zwiedzić kościół pw. św. Piotra i Pawła, zbudowany w latach 1912-28 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Godny uwagi i odwiedzin jest także  zespół dworski z 1897 roku w Gładczynie (murowany dworek i otaczający go park) oraz  drewniany wiatrak holenderski z drugiej połowy XIX wieku w Lemanach.

Jeśli chodzi o kulturę, to na terenie gminy Zatory działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz Kuźnia Kurpiowska – izba regionalna w Pniewie.

pałac pałac
Liczba wyświetleń: 8