]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Repki

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Repki

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki

tel.  (25) 787 50 23, 787 50 29, fax (25) 787 50 66

e-mail: gminarepki@list.pl

Strona www: www.repki.pl

Powierzchnia: 16 879 ha

Liczba mieszkańców: 5 687

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Repki to gmina wiejska położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego po lewej stronie rzeki Bug pomiędzy Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem przy drodze krajowej nr 62. Obejmuje obszar 16 879 ha i liczy 5687 mieszkańców. W granicach administracyjnych gminy zlokalizowanych jest 42 miejscowości. 80 procent powierzchni gminy stanowią użytki rolne, a 15 procent użytki leśne. Gmina stanowi 14,92% powierzchni powiatu. Na terenie gminy Repki znajdują się 2 ośrodki zdrowia, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 2 punkty apteczne, 1 gabinet stomatologiczny oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach.

Oświata:
• Zespół szkół w Repkach (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole)
• Zespół Szkół w Skrzeszewie (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole)
• Szkoła Podstawowa w Wyrozębach

Kultura: Na terenie gminy znajduje się Biblioteka Publiczna w Repkach z dwiema filiami (w Skrzeszewie i Wyrozębach). W Repkach funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury którego działania kierowane są do wszystkich grup społecznych dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Sport: Gminną infrastrukturę sportową stanowią:
• sala sportowa w Wyrozębach
• sala sportowa w Skrzeszewie
• sala sportowa w Repkach - mała sala gimnastyczna
• boisko pełnowymiarowe z bieżnią lekkoatletyczną w Wyrozębach
• boisko wielofunkcyjne Skrzeszewie
• w Wyrozębach asfaltowe boiska do piłki siatkowej i koszykowej
• trawiaste boisko do piłki nożnej w Rogowie
• duże boisko do piłki nożnej w Kamiance
• kompleks dwóch boisk sportowych wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Repkach
• hala sportowa przy Gimnazjum w Repkach z zapleczem

Na terenie Gminy Repki znajduje się wiele obiektów zabytkowych:
• Karskie - Zespół dworski - dwór i park;
• Mołomotki - zniszczony murowany dwór;
• Park z aleją dojazdową w Repkach. Na terenie parku rosną interesujące okazy drzew, których wiek można określić na ponad 150 lat. W parku występują takie gatunki drzew jak: dąb szypułkowały, lipa drobnolistna, sosna wejmutka, świerk. Wiele z drzew zostało uznanych za pomniki przyrody.
• Zespół d. Cerkwii Kościół i dzwonnica w Rogowie;
• Kościół w Sawicach;
• Kościół parafialny w Skrzeszewie;
• Kościół w Szkopach;
• Zespół kościoła tj. Kościół i dzwonnica w Wyrozębach - Podawcach;
Zabytki ruchome chronione na miejscu znajdują się w:
• Skrzeszewie - wyposażenie kościoła,
• Skrzeszewie - nagrobki na cmentarzu parafialnym,
• Sawicach - wyposażenie kościoła,
• Wyrozębach - Podawcach wyposażenie kościoła.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Zachowanie zrównoważonego rozwoju gminy oraz ochrona środowiska naturalnego stały się priorytetem w działaniach inwestycyjnych gminy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, którą ciągle się rozbudowuje.
-        cała gmina jest zwodociągowana,
-        instalacje solarne docelowo dla 583 gospodarstw domowych,
-        oczyszczalnia ścieków i kanalizacja zbiorcza w Repkach,
-        oczyszczalnie przydomowe dla 510 gospodarstw,
-        dostęp do szerokopasmowego Internetu i telewizji,
-        sale sportowe przy wszystkich szkołach,
-        Orlik 2012 oraz boiska sportowe,
-        publiczny dostępem do Internetu, GCI, biblioteki, pracownie komputerowe,
-        w każdej szkole działa przedszkole, stołówka szkolna

Gmina Repki jest nowoczesna i innowacyjna.
Gmina Repki posiada dobre warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki, rekreacji i wypoczynku. Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo fauny i flory, czyste powietrze, oraz wody rzek, stwarzają niepowtarzalnie korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem naturalnym.

Plac zabaw Plac zabaw
Urząd gminy Repki Urząd gminy Repki
Liczba wyświetleń: 52