]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sokołów Podlaski

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sokołów Podlaski

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. (25) 781 26 10, fax (25) 781 26 10

e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl

Strona www: www.gminasokolowpodl.pl

Powierzchnia: 13 661 ha

Liczba mieszkańców: 6 179

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sokołów Podlaski położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sokołowskim, w odległości 100 km od Warszawy i 30 km od rzeki Bug. Teren gminy wchodzi w skład czystego ekologicznie obszaru "Zielonych Płuc Polski". W jej skład wchodzi 36 sołectw. Jest to Gmina typowo rolnicza. Gmina posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą, Siedlcami i Drohiczynem.

Teren gminy odwadniany jest przez następujące rzeki: Cetynia, Czerwonka, Miedzianka i Buczynka. Cetynia jest lewobrzeżnym dopływem Bugu i przepływa przez centralną część gminy. Jej źródła znajdują się na południowy wschód od Sokołowa Podlaskiego, w rejonie Żanecina i Karlusina. Buczynka jest również lewobrzeżnym dopływem Bugu. Jej źródła znajdują się w północnej części uroczyska Przeździatka. Czerwonka jest prawobrzeżnym dopływem Liwca i przepływa przez południowo-zachodnie tereny gminy.

Wypływa z terenów leśnych położonych pomiędzy wsiami Węże i Dolne Pole. Miedzianka jest także prawobrzeżnym dopływem Liwca i wypływa z zatorfionego zagłębienia znajdującego się na południe od wsi Wólka Miedzyńska i płynie bardzo głębokim, sztucznym korytem. Na terenie gminy znajduje się jedynie odcinek źródłowy rzeki. Na terenie gminy Sokołów Podlaski nie występują większe naturalne zbiorniki wód stojących. Nielicznie występują śródbagienne "oczka wodne" o zmiennym poziomie lustra wody zależnym od pory roku i ilości opadów atmosferycznych oraz wypełnione wodą (głównie po roztopach i obfitych deszczach) dla zagłębień bezodpływowych, stanowiących pozostałości po istniejących niegdyś jeziorkach polodowcowych. Antropogenicznymi zbiornikami wód stojących są nieliczne torfianki, zbiorniki powstałe w miejscach eksploatacji kruszywa mineralnego, zbiorniki przeciwpożarowe oraz rowy melioracyjne.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Mimo, że jest to gmina wiejska, to z rolnictwa utrzymuje się już mniejszość mieszkańców. Położenie wokół miasta stwarza dogodne warunki do pracy w mieście. Ale także na terenach wiejskich powstają liczne małe zakłady produkcyjne i usługowe.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie Gminy znajdują się miejsca pamiętające "kamienne ślady" powstańczej drogi ks. Stanisława Brzóski oraz Władysława Rawicza. Latem 1987 r. we wsi Krasnodęby-Sypytki wzniesiono pomnik poświęcony ks. Brzósce. Na nim umieszczono napis: Gdy pamięć ludzka ginie, dalej mówią kamienie. Tu ukrywał się i został aresztowany gen. ks. Stanisław Brzóska ostatni komendant Powstania 1863 r. na Podlasiu oraz jego adiutant Franciszek Wilczyński. We wsi Grochów obok Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka znajduje się pomnik poświęcony Władysławowi Rawiczowi - Naczelnikowi Cywilnemu Województwa Podlaskiego w powstaniu styczniowym 1863 r., a jednocześnie właścicielowi Grochowa. Ten wielki społecznik i patriota, jako jeden z pierwszych na Podlasiu przeprowadził u siebie oczynszowanie włościan. Cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem okolicznych mieszkańców. W czasie powstania rozwinął energiczną działalność na powierzonym mu stanowisku. Aresztowany w dniu 27 września 1863 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Siedlcach. Mieszkańcy Grochowa w roku 1984 wznieśli pomnik upamiętniający Rawicza.

W rejonie Czerwonki najwcześniej, gdy chodzi o były powiat sokołowski, j rozpoczął się ruch organizacyjny młodzieży wiejskiej. Ta młodzież, w historycznym dniu 11 listopada 1918 r. na czele ze swoim komendantem Henrykiem Jankowskim wzięła czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Sokołowie. Z inicjatywy Koła Młodzieży w Justynowie w centralnej wsi gminnej, tj. w Czerwonce 14 sierpnia 1923 r. usypano i uformowano kopiec na cześć poległych żołnierzy w 1920 r. W dniu 11 listopada 2005 roku odsłonięto też tablicę poświęconą Żołnierzom Armii Krajowej Placówki ?GAWRON" obejmującej Gminy Grochów i Kudelczyn, którzy w liczbie 140 osób stawili się na zbiórce w Czerwonce, aby wziąć udział w walce z okupantem niemieckim po ogłoszeniu akcji "BURZA".

Obiekty zabytkowe to budownictwo sakralne, zespoły dworsko-parkowe oraz w największym stopniu wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się na terenie całej gminy.

*Zespół dworsko-parkowy w Bachorzy. Założony w XVII w. Około 1850 r. gruntownie przebudowany.
*Kościół Parafialny pw. Św. Wojciecha w Skibniewie-Podawcach. Pierwszy kościół powstał w roku 1477, kolejny o konstrukcji zrębowej wzniesiony został w 1743 r., przebudowany w 1788. W dzwonnicy murowanej z II połowy XIX w. Znajduje się dzwon odlany w Gdańsku w1717 r.

Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski
Liczba wyświetleń: 33