]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sterdyń

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sterdyń

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

tel./fax (25) 787 00 04

e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl

Strona www: www.sterdyn.com.pl

Powierzchnia: 130 km2

Liczba mieszkańców: 4 455

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej nr 63.   Jej wschodnią granicę stanowi rzeka Bug. Gmina Sterdyń to atrakcyjny turystycznie region. Położona jest w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, który należy do najcenniejszych fragmentów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych tej części Polski. Część terenu należy do obszarów NATURA 2000.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, którą systematycznie rozbudowuje. Cała gmina jest stelefonizowana, zwodociągowania w 98%, i w znacznej części skanalizowana. Posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg.
O szybkim rozwoju gminy świadczą liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat, m.in.: nowoczesna sala sportowa w Sterdyni, zbiornik retencyjny w Sterdyni, blok żywieniowy przy Szkole Podstawowej w Sterdyni, teren przy Ośrodku Zdrowia, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie, rozbudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni, zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, remonty większości remiz strażackich i świetlic wiejskich oraz budowa i modernizacja wielu odcinków dróg gminnych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Najwcześniejsze zapiski o Sterdyni pochodzą z 1446 roku. Wymieniona jest ona w spisie parafii łuckiej, archidiakonu brzeskiego w dziale podlaskim. Sterdyń posiadała prawa wsi targowej, a w latach 1737 - 1869 posiadała prawa miejskie, co potwierdza zachowany do czasów obecnych w centrum Sterdyni rozległy, prostokątny plac - rynek ze skwerem. Na tym placu znajduje się okazały obelisk upamiętniający 100 rocznicę uwłaszczenia chłopów oraz głaz - pomnik poświęcony bohaterskiej walce żołnierzy Armii Krajowej Dzieje ziemi sterdyńskiej wiążą się z historią trzech wielkich rodów: Kiszków, Ossolińskich i Krasińskich. Im to Sterdyń zawdzięcza rozwój i sławę. W latach 70-tych XIX wieku Sterdyń stanowiła jeszcze centrum północnej części powiatu sokołowskiego, posiadając zasobny dwór, kościół murowany, sąd gminny, pocztę, aptekę, murowany szpital na 35 łóżek. Niestety na przełomie wieków straciła na znaczeniu, gdy sąd gminny przeniesiono do Kosowa Lackiego, a szpital został bezpowrotnie zamknięty w 1907 roku. W 1915 roku wycofujące się wojsko rosyjskie spaliło znaczną część miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ludność Sterdyni i okolic, odbudowała osadę i zaczęła rozwijać działalność społeczną i gospodarczą. Mimo rozwoju nie uzyskała jednak ówczesnej świetności.

O atrakcyjności gminy świadczą niepowtarzalne zabytki, miejsca pamięci, pomniki  przyrody, krajobrazy, liczne szlaki turystyczne
Znajdują się tu ciekawe miejsca, które warto zobaczyć m.in.:
Kościół parafialny p.w. św. Anny w Sterdyni w stylu późnego baroku.
Zespół pałacowo – parkowy w Sterdyni z przełomu XVII – XVIII w. Obecnie jest to własność prywatna. W pałacu funkcjonuje profesjonalne centrum konferencyjne ze stylową bazą noclegową.
Kapliczka z końca XVIII wieku z rzeźbą św. Floriana w Sterdyni.
Kapliczka z figurką Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Sterdyni, wykonana w1856 roku.
Kościół drewniany w Seroczynie z XVIII w.Obecnie nie jest użytkowany. Obok zbudowano nową świątynię.
Drewniana czworoboczna dzwonnica z połowy XIX w. w miejscowości Seroczyn.
Kapliczka z 1861 r. w miejscowości Seroczyn, ufundowana przez Paulinę Górską, ówczesną właścicielkę dóbr sterdyńskich.
Sanktuarium Maryjne w miejscowości Łazówek. Podworski park zabytkowy
z miejscowości Łazów o powierzchni 25,12 ha. Powstał w 2 połowie XIX

Na terenie gminy funkcjonują twórcy ludowi, zajmujący się rzeźbą, malarstwem
i rękodziełem. oraz gospodarstwa agroturystyczne, proponujące ciekawe formy wypoczynku m.in. posiłki domowe, ogniska, jazda konna, łowienie ryb, grzybobranie.
W Sterdyni można kupić miód z własnej pasieki oraz wyroby z wosku i inne produkty pszczele.

Gmina Sterdyń należy do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu”.

Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyn Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyn
Wójt Roku 2010 wręczenie statuetki w Nałęczowie Wójt Roku 2010 wręczenie statuetki w Nałęczowie
Liczba wyświetleń: 92