]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sokołów Podlaski

Nazwa jednostki: Urząd Miasta Sokołów Podlaski

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. (25) 781 75 01, fax (25) 781 75 08

e-mail: um@sokolowpodl.pl

Strona www: http://www.sokolowpodl.pl

Powierzchnia: 17,5 km kw

Liczba mieszkańców: 19 231

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Sokołów Podlaski to miasto i gmina na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu sokołowskiego. Miasto znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego, 30 kilometrów na północ od Siedlec i 100 kilometrów na wschód od Warszawy

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Współczesny Sokołów zajmuje obszar 17,5 km kw. i mieszka w nim 19.231 mieszkańców (wg danych z grudnia 2012 roku). Dominuje przemysł rolno-spożywczy. Do największych zakładów, których produkty znane są na polskim rynku i poza granicami, należy zaliczyć Sokołowskie Zakłady Mięsne "Sokołów" i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Surowce dla tych zakładów dostarczane są głównie przez producentów, prowadzących gospodarstwa rolne na czystych ekologicznie terenach powiatu sokołowskiego. Wśród zakładów innych branż do czołówki należą: spółka transportowa "Sokołów - Logistyka", PEKAES "Sokołów", Spółka "StalFa", produkująca konstrukcje stalowe, Telefony Podlaskie S.A. - lokalny operator telefonii i dostawca usług internetowych, Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Komunalnych Spółka z o.o., świadcząca usługi komunalne, Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zajmujące się m.in. budową mieszkań na wynajem. Największe firmy prywatne w mieście to "Jurex", "Aniba" Jaczewscy, "Sawhal", "Reper" i "Topaz". Oprócz dużych firm i spółek działa w Sokołowie Podlaskim ponad 1300 mniejszych podmiotów gospodarczych. Do najczęściej występujących rodzajów działalności należą handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz motocykli, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz przetwórstwo przemysłowe. Sokołów Podlaski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowych, handlowo - usługowych, banków oraz instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, dzięki którym funkcjonuje jako centrum instytucjonalno - handlowe, obsługujące ludność miejscową oraz sąsiednich gmin i powiatów. W mieście działa jedenaście banków (w czternastu oddziałach), Oddział ZUS i KRUS, Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego, Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Samodzielny Publiczny ZOZ z licznymi poradniami specjalistycznymi oraz cztery niepubliczne placówki opieki zdrowotnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Początki osadnictwa na tych terenach sięgają VI w.n.e. Sokołów należy do tej części Podlasia, która ze względu na swe położenie była typową rubieżą osadniczo - kulturową. Na tym terenie trwały walki prowadzone przez wczesnofeudalne państwo polskie i ruskie, zakon krzyżacki, Jadźwingów i Litwę. Dzieje polityczne tych ziem miały więc wpływ na ich rozwój kulturowy i osadniczy. Okres wczesnego średniowiecza na tym terenie reprezentują dość liczne stanowiska archeologiczne. Dokładnie odtworzono fazy zasiedlania jak i konstrukcje obronne i mieszkalne powstających osad. Znaleziono dowody na istnienie na tym terenie osady w VI i VII w.n.e. Wyniki badań potwierdzają, że w miejscu dawnego gródka, początkowo ruskiego, później polskiego w dolinie rzeki Cetynii poprzez stopniowe zasiedlanie powstała osada - Sokołów. Położony na szlaku wielkim litewskim gródek otrzymał prawa miejskie w 1424 roku. Sokołów, wraz z wsiami Kupientyn i Rogów, został własnością Mikołaja Depeńskiego. W roku 1508 właścicielem miasta został Stanisław Kiszka. W rękach rodziny Kiszków Sokołów pozostawał do 1592 roku, kiedy to przeszedł w ręce Radziwiłłów. Ostatnim właścicielem Sokołowa z rodu Radziwiłłów był książę Bogusław Radziwiłł. Pod panowaniem rodu Ogińskich w Sokołowie rozwijało się rzemiosło. Michał Kleofas Ogiński sprowadził rzemieślników francuskich, którzy rozpoczęli produkcję chustek jedwabnych, kapeluszy, kobierców, płótna i pasów słuckich. W roku 1833 dobra sokołowskie, wraz z miastem, nabył od Michała Kleofasa Ogińskiego dziedzic okolicznych wsi, Karol Kobyliński, który 10 lat później sprzedał je Elżbiecie z Lorentzów Hirschman. Właścicielka, wraz ze spółką akcjonariuszy, wybudowała cukrownię "Elżbietów" (1845) w Przeździatce. W roku 1867 Sokołów przeszedł na własność państwa. W latach 1975-1998 miasto należało do województwa siedleckiego. Od reformy administracyjnej z 1999 roku Sokołów jest ponownie siedzibą powiatu sokołowskiego, w skład którego wchodzi osiem gmin wiejskich i dwa miasta.

 

Liczba wyświetleń: 81