]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Kuczbork-Osada

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Kuczbork-Osada

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Kuczborku – Osadzie, ul. Adama Mickiewicza 7a, 09 – 310 Kuczbork

tel./fax (23) 657 62 59

e-mail: ugkuczbork@poczta.wp.pl

Strona www: www.ugkuczbork.pl, www.ugkuczbork.bip.org.pl

Powierzchnia: 12 164 ha

Liczba mieszkańców: 5 030

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kuczbork – Osada położona jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, przy północnej granicy powiatu żuromińskiego. Sąsiaduje z 6 gminami: Lipowiec Kościelny i Szreńsk /powiat mławski/, Żuromin i Lubowidz /powiat żuromiński/ oraz Działdowo i Płośnica /powiat działdowski województwa warmińsko-mazurskiego/.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 130 podmiotów. Gmina Kuczbork – Osada jest gminą typowo rolniczą – w obszarze gminy obecnie funkcjonuje 1021 gospodarstw rolnych. Dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Gmina Kuczbork – Osada znajduje się w obszarze tzw. „Zielonych Płuc Polski, obejmującym północno-wschodnią część kraju. Znaczną część gminy – ca. 53,8% powierzchni obejmuje Zieluńsko - Rzęgnowski Obszar Krajobrazu Chronionego. Na pograniczu gminy z Gminą Lipowiec Kościelny znajduje się obszar Natura 2000 – Baranie Góry - kod PLH 140002, specjalny obszar ochrony siedlisk.

Historia, dziedzictwo i kultura: Kuczbork, Zielona, Chojnowo, Sarnowo i Gościszka posiadają pod względem kulturowym cenne historycznie układy przestrzenne, wypierane jednak stopniowo przez nową, dysharmonizującą z istniejącym krajobrazem, zabudowę. Do rejestru zabytków wpisane są: • kościół p.w. Św. Bartłomieja z XVII wieku z otoczeniem o promieniu 50 m w Kuczborku, • cmentarzysko szkieletowe z XI wieku w Kuczborku, • grodzisko pierścieniowate z X-XI wieku w Nidzgorze, • ruiny zamku z XV wieku, z otoczeniem o promieniu 30 m od fosy w Sarnowie, • zespół pałacowo-parkowy z otoczeniem o promieniu 50 m od zabudowań z XIX wieku w Zielonej. Parki zabytkowe występują w miejscowościach: • Chojnowo - podworski z końca XIX wieku, • Kozielsk - podworski z końca XIX wieku, • Sarnowo - podworski z II połowy XIX wieku, • Zielona - pałacowy z początku XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków.

Liczba wyświetleń: 114