]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wiskitki

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Wiskitki

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

tel. (46) 856 72 12, fax (46) 855 41 54

e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

Strona www: www.wiskitki.pl

Powierzchnia: 15 094 ha

Liczba mieszkańców:  9 763

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Wiskitki położona jest w zachodniej części Województwa Mazowieckiego w Powiecie Żyrardowskim. Graniczy z gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Żyrardów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice. Gmina usytuowana jest obrębie Równiny Łowicko-Błońskiej. Przepływają przez nią następujące rzeki: Pisia Gągolina, Sucha, Sucha Nida i Wierzbianka, która należy do prawego dorzecza rzeki Bzury. Gmina Wiskitki zajmuje obszar 15 094 ha., który jest zamieszkany przez  ok. 9 763 osób.

Historia, dziedzictwo i kultura: Na walory kulturowe Gminy Wiskitki składają się liczne zabytki, do których można zaliczyć m. in. Zespół Pałacowo-Parkowy Sobieńskich w Guzowie, Zespół Klasztorny oo. Franciszkanów z Cudownym obrazem św. Rodziny w Miedniewicach z XVIII wieku, czy też Kościół Parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych i św. Stanisława w Wiskitkach z XVI wieku. Ponadto na terenie Gminy znajduje się zabytkowy Cmentarz Żydowski z I poł. XIX wieku, oraz Cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej.

Mieszkańcy Gminy są przywiązani do tradycji. Świadczą o tym liczne przydrożne krzyże i kapliczki, przy których odbywają się uroczystość kościelne. Ofertę kulturalną wzbogacają organizowane, co roku dożynki gminne. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Gminy jak i jej sympatyków cieszą się koncerty muzyki klasycznej organizowane w zabytkowych kościołach bądź w plenerze.

Dodatkowym walorem Gminy są ścieżki rowerowe, które przebiegają m.in. przez znajdujący się w jej obrębie Bolimowski Park Krajobrazowy (w granicach Gminy przypada ok. 17% jego obszaru). Ponadto niemal cala południowa część Gminy została włączona do Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu (stanowi on. Ok. 47,15% powierzchni Gminy).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Wiskitki znajduje się w korzystnym położeniu między dwoma największymi aglomeracjami: Warszawską i Łódzką, które koncentrują ok. 5 mln. rynek potencjalnych odbiorców. Korzystne położenie, oraz dostępność komunikacyjna sprawiają, iż Gmina staje się coraz bardziej atrakcyjniejszym miejscem do podejmowania działań biznesowych. Przez Gminę przebiegają:

  • autostrada A2 z bezkolizyjnym zjazdem łączącym obwodnicę Żyrardowa, autostradę   i drogę krajową nr 50 (Sochaczew Grójec) zwanym węzłem Wiskitki;
  • droga wojewódzka nr 719 (Warszawa – Skierniewice);
  • liczne drogi powiatowe i gminne na trasie kolejowej Warszawa – Łódź;
  • magistralna linia kolejowa nr 1 Warszawa – Katowice – Kraków (dawniej Kolej Warszawsko – Wiedeńska);
  • najbliższe porty lotnicze znajdują się Warszawie (Okęcie), Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin) i w Łodzi (Modlinek);

Wiskitki to Gmina wiejska, jednak dogodne położenie komunikacyjne oraz bliskość aglomeracji sprawiają, iż coraz intensywniej rozwija się tu sektor usługowy. Odnotowuje się wzrost liczby przedsiębiorstw związanych z budownictwem, transportem, handlem oraz z naprawami. Ponadto położenie Gminy sprawia, iż cieszy się ona dużym zainteresowaniem pod osadnictwo jednorodzinne.

Rolnictwo w Gminie Wiskitki charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Wieś i rolnictwo cechuje specyfika charakterystyczna dla całego powiatu czy też województwa. Specyfika ta ma przede wszystkim  podłoże strukturalne i dlatego też trwające od kilku lat procesy restrukturyzacyjne przebiegają powoli i nie są tak efektywne jak w innych regionach kraju, gdzie przeważają duże obszarowo i mocne ekonomicznie gospodarstwa rolne. Przeważają gleby o dobrej i średniej przydatności rolniczej. Rolnicy uprawiają pszenicę, jęczmień, żyto, owies, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydzę na ziarno i różne warzywa.

W Gminie Wiskitki przeprowadzane są liczne inwestycje, największa z nich to projekt współfinansowany z RPO WM pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Wiskitki”.

Wiskitki Wiskitki
Liczba wyświetleń: 201