]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Michałowice

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
telefon: 22 350-91-91
fax: 22 350-91-01

Zrealizuj usługę przez Internet:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (UG Michałowice).

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rejestracja w portalu ePodatki

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Liczba wyświetleń: 3750047