]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Żelechów

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Żelechów

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel. +48 (25) 754 11 44

email: zelechow@interia.pl

Strona www: www.zelechow.pl

Powierzchnia: 87 km2

Liczba mieszkańców: 8630

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Pod względem administracyjnym gmina Żelechów leży w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim - położona jest przy wschodniej granicy województwa. Pod względem fizyczno-geograficznym rozciąga się na Wysoczyźnie Żelechowskiej, będącej częścią Niziny Południowopodlaskiej. Jest to pofalowany teren, ukształtowany przez procesy okresu zlodowaceń, pokryty w większości polami uprawnymi, rzadziej lasami. Najniżej położone obszary występują w północno-wschodniej części gminy (162 m n.p.m.). W okolicach wsi Kotłówka wysokość bezwzględna dochodzi do 195 m n.p.m. Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski gmina znajduje się w granicach mazowiecko-podlaskiego regionu klimatycznego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Żelechów ma charakter typowo rolniczy, przemysł jest tu stosunkowo słabo rozwinięty, większość ludności mieszka na wsi i utrzymuje się z rolnictwa. Na terenie gminy funkcjonuje 1790 indywidualnych gospodarstw rolnych (1462 na wsi i 328 w mieście) o średniej powierzchni 4,4 ha. Większość z nich stanowią gospodarstwa o słabej klasie użytków rolnych.

W gminie Żelechów zarejestrowanych było w 2009 r. 541 podmiotów gospodarczych. Są to przede wszystkim małe zakłady usługowe, rzemieślnicze i handlowe. Powstające firmy to często placówki rodzinne, które zatrudniają niewielką liczbę osób. W rejestrowaniu działalności gospodarczej występuje duża rotacja.

Na terenie gminy działa kilka zakładów przemysłowych. Jednym z większych jest „Waryński Żelechów” wchodzący w skład grupy holdingowej „Bumar-Waryński”. Zakład produkuje części do hydrauliki siłowej, a także sprzęt do ćwiczeń siłowych i rehabilitacyjnych znany poza granicami Polski. Istnieje również firma „Lemet” produkująca części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych.
W mieście działają ponadto zakłady obuwnicze „Piechur Bis” i „Koger”, zakład krawiecki „Talia Bis” oraz firmy: „Ceg-Bruk” - producent kostki brukowej, „Mir-Pak” - producent opakowań tekturowych. Duży wpływ na życie gospodarcze gminy wywiera Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pochodzenie nazwy „Żelechów” nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Według starej legendy, w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego w miejscu, gdzie obecnie leży Żelechów, stoczona została krwawa bitwa między oddziałem wojów polskich, a silną watahą Jaćwingów. W bitwie tej Polacy, zwani Lachami, ponieśli klęskę. Przez długi czas okoliczni mieszkańcy opłakiwali tych, co polegli w bohaterskiej walce z groźnym i okrutnym wrogiem. Dla upamiętnienia poległych w boju Lachów i dla wyrażenia bólu i żalu, miejsce bitwy nazwano „Żal Lachów”. Nazwę tę nadano później powstałej tu wsi, zmieniając z czasem „Żal Lachów” na „Żelechów”.
Herb Żelechowa przedstawia w polu zielonym białego łabędzia płynącego po błękitnych falach. Okoliczności powstania herbu nie są znane. Pieczęcie herbowe Żelechowa nie zachowały się. Najstarszy znany wizerunek herbu pochodzi z Albumu Heroldii z 1847 r., w którym skatalogowano herby 455 miast ówczesnego Królestwa Polskiego. Obecny wzór herbu Żelechowa określa Uchwała Nr XI/67/95 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 1995 r.

panorama Żelechowa panorama Żelechowa
Liczba wyświetleń: 29