]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Błędów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Błędów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-60 Błędów

tel. (48) 668 00 10, fax (48) 668 06 55

e-mail: urzad@bledow.pl

Strona www: www.bledow.pl

Powierzchnia: 13 523 ha

Liczba mieszkańców: 7 825

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Błędów leży w centralnej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie grójeckim. Odległość od Warszawy i międzynarodowego lotniska wynosi ok. 50 km. Pod względem geograficznym Gmina Błędów, w aktualnych granicach, położona jest w południowo-zachodniej części Mazowsza, w powiecie grójeckim. Północne krańce jej obszaru znajdują się w odległości około 50 km, a południowe około 70 km od Centrum Warszawy. Gmina Błędów nie zalicza się do bezpośredniej strefy oddział

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Pod względem fizjograficznym, zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną, wg J. Kondrackiego (1978, 1988, 1994) obszar gminy położony jest w całości na Nizinie Mazowiecko - Podlaskiej w granicach subregionu nazwanego Wysoczyzną Rawską, zwaną tez Południowo – Mazowiecką. Jest to równina denudacyjna o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Zbudowana jest z glin morenowych i żwirowych ostańców strefy moren czołowych stadiału Warty. Formy rzeźby są silnie zmodyfikowane przez procesy peryglacyjne zlodowacenia bałtyckiego. Najwyżej wzniesiony punkt występuje poza granicą gminy w okolicach Mszczonowa (210m npm.) w pobliżu północnego skłonu wysoczyzny. Powierzchnia Gminy stanowi znaczny udział w ogólnej powierzchni całego powiatu grójeckiego i wynosi 13.523 ha. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wynosi 12.040 ha, co stanowi 89%. Gmina Błędów jest typowym rejonem sadowniczym, posiada największy procentowy udział w produkcji owoców w rejonie grójecko-wareckim, około 28%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,30 ha. Liczba gospodarstw – 2 000, zaś liczba podmiotów gospodarczych stanowi liczbę 286.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pod względem historycznym, najstarsza wzmianka pisana o Błędowie (pod nazwą Bladów) pochodzi od Jana Długosza z wieku XV. Pierwsza wzmianka o parafii i Kościele Rzymsko-Katolickim w Błędowie należącym do Dekanatu Grójeckiego pochodzi z 1579 roku. W roku 1827 parafia Błędów miała tylko 38 domów i 334 mieszkańców, należała wówczas do powiatu czerskiego i obwodu warszawskiego w ówczesnym województwie mazowieckim. Kościół św. Józefa Błędów - wieś nad rzeką Mogielanką, dopływem Pilicy, do połowy XVII w. wieś była siedzibą Błędowskich herbu Nałęcz. Najstarsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie dzisiejszego Błędowa pochodzą z XIV w. W tym okresie istniał już klasztor w Lipiu, miejscowości oddalonej o 8 km., a tereny obecnego Błędowa pokryte były rozległymi borami. Jak podają kroniki drogą przebiegającą właśnie przez te bory podróżował ze swym orszakiem król Kazimierz Wielki, udając się do Krakowa. W orszaku królewskim znajdował się również Święty Prokop. Błądząc po borach i nie mogąc odnaleźć właściwej drogi orszak królewski zatrzymał się na kilka dni, biwakując w lesie nad jeziorem. W miejscu tym postawiono kapliczkę, a Kazimierz Wielki nazwał je Błędowem - stąd pochodzi nazwa dzisiejszej miejscowości. Po kilku dniach pochód królewski ruszył dalej, a na miejscu wraz z kilkoma ludźmi pozostał Święty Prokop. Ludzie ci zaczęli karczować drzewa, stawiać domy mieszkalne i organizować gospodarstwa rolne. Z czasem wybudowano kościół pod wezwaniem Św. Prokopa. Kapliczka, która zapoczątkowała istnienie osady znajduje się obecnie (odbudowana) na końcu ulicy Długiej.

Błędów Widok z lotu ptaka Błędów Widok z lotu ptaka
Liczba wyświetleń: 32