]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Chynów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Chynów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Chynów, Chynów 58, 05-650 Chynów

tel. (48) 661 57 00, fax (48) 661 57 33

e-mail: chynow@chynow.pl

Strona www: www.chynow.pl

Powierzchnia: 13 499 ha

Liczba mieszkańców: 9 677

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Chynów położona jest nad rzeką Czarną, w powiecie grójeckim, w środkowej części województwa mazowieckiego, w odległości około 40 km w kierunku południowym od Warszawy. Urozmaiceniem powierzchni terenu gminy są wzniesienia i wały wydmowe o łagodnych kształtach. Lasy (ok. 13% powierzchni), występują w formie rozproszonej we wschodniej, środkowej i północnej części gminy. Stanowią one istotny element krajobrazu podnosząc jego walory estetyczne.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Główne powiązania komunikacyjne gminy z układem zewnętrznym stanowi droga krajowa nr 50 (połączenie z Warszawą przez Grójec lub Górę Kalwarię). Sieć obsługującą obszar gminy tworzą drogi gminne o funkcji dróg lokalnych i dojazdowych, których łączna długość wynosi 61 km oraz drogi powiatowe o łącznej długości 69 km. Trasa nr 50 stanowi tzw. “Dużą obwodnicę Warszawy” i aktualnie przenosi znaczny strumień ruchu międzynarodowego tranzytu wschód – zachód. Docelowo trasa ta będzie stanowić alternatywny ciąg komunikacyjny w stosunku do autostrady A2, co stwarza dla gminy Chynów istotne szanse rozwojowe. Gmina położona jest w rejonie ukształtowanej specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym w tzw. - „grójecko-wareckim zagłębiu sadowniczym”. Rejon ten obejmuje 11 gmin, w którym sady zajmują ponad 46 tys. ha, produkując 1/3 owoców w kraju. W miejscowości Sułkowice ma swą siedzibę Zakład Kynologii Policyjnej, natomiast w Drwalewie, Zakład Produkcji Leków Weterynaryjnych “BIOWET”. Na terenie całej gminy działają liczne podmioty gospodarcze z przewagą działalności handlowo - usługowej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Walory miejscowego krajobrazu w powiązaniu z dziedzictwem kulturowym, znalazły potwierdzenie w wytyczeniu szlaku turystyki pieszej (szlak żółty nr 15, Warka - Gośniewice – Krężel - Chynów) o długości 19,5 km. Jest to szlak atrakcyjny dla rekreacji i turystyki weekendowej, bazujący na walorach typowego krajobrazu Mazowsza. Do najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na trenie gminy należą: - najstarszy na Mazowszu zabytkowy modrzewiowy kościół z XV w. w Chynowie, - kościół parafialny w Drwalewie zbudowany w latach 1768-1774, - neogotycki kościół z lat 1904-1908 w Pieczyskach, - zespół pałacowo-parkowy w Drwalewie, wybudowany w XIX w., - zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Budziszynie.

Urząd Gminy w Chynowie Urząd Gminy w Chynowie
Liczba wyświetleń: 35