]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Goszczyn

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05 -610 Goszczyn

tel. (48) 663 22 60, fax (48) 663 22 47

e-mail: goszczyn@gminy.pl

Strona www: www.goszczyn.pl

Powierzchnia: 58 km2

Liczba mieszkańców: 3 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Goszczyn jest położona na wysoczyźnie Rawskiej. Jest to obszar lekko pofalowanej wysoczyzny polodowcowej. Wysoczyzna ograniczona jest od południa Doliną Pilicy, na wschodzie natomiast doliną Kraski – Jeziorki gdzie przechodzi łagodniej w bardziej wyrównaną i obniżoną równinę warszawską.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Zasoby ziemi rolniczej w gminie wynoszą 5 304 ha użytków rolnych, w których: grunty orne stanowią 37%, sady 60%, trwałe użytki zielone 3%. Lasy zajmują śladową powierzchnię 1,6% ogólnej powierzchni gminy, przy średnim poziomie leśności powiatu grójeckiego na poziomie 12,5 %. Jabłka z Grójecczyzny zostały zarejestrowane jako produkt Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Nasi sadownicy starają się pogodzić najnowsze technologie uprawy, ochrony z jednoczesnym dbaniem o zachowanie środowiska naturalnego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Goszczyn posiada bardzo bogatą historię. Był osadą o charakterze wiejskim, dawniej miasteczkiem, przy dawnym trakcie z Grójca do Przybyszewa. Ślady osadnictwa w Goszczynie pochodzą z początku XII w. Goszczyn założony został jako osada książęca na gruntach wsi Bądkowa, nad strugą będącą dopływem Dylówki.. Nowa szybko rozwijająca się wieś otrzymała od Janusza I, księcia Czerskiego prawa niemieckie w 1382 roku i pierwszego sołtysa Golońskiego. Korzystne wówczas położenie, w miejscu skrzyżowania traktu północ-południe i drugiego ze wschodu, sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła, a także szybkiemu przekształcaniu Goszczyna w miasto, na prawie chełmińskim w 1386 r. W XIV wieku Goszczyn należał do książąt mazowieckich. Po wcieleniu Mazowsza do Korony król Zygmunt I przeznaczył w 1526 roku Goszczyn i folwark Bądków na uposażenie księżnej mazowieckiej Anny, siostry ostatnich Piastów. Następnie Goszczyn wraz z całym Mazowszem dostał się w 1527 roku królowej Bonie, która szczególną opieką otaczała całe miasto. W XVI wieku Goszczyn zaliczał się do znakomitych miast na Mazowszu. Przyszły wojny, pożary, ucisk starostów. Ludność emigrowała do Warszawy, która stała się stolicą Polski, gdzie skupił się przemysł i handel i to wszystko razem było przyczyną upadku Goszczyna. Mieszkańcy Goszczyna i okolic brali czynny udział w powstaniu styczniowym, po którym odebrano tytuł miasta w 1869 r i Goszczyn stał się osadą. Spłonął wraz z kościołem w dniu 2 lipca 1873 roku. Kościół parafialny Św. Michała Archanioła to obecnie murowana, otynkowana, trzynawowa bazylika wzniesiona na planie kwadratu w fasadzie. W kondygnacji górnej są po dwa wydłużone okna na stronie, wieżę zamyka czworokątny cokół z arkadami na bokach. Wieńczy ją czworoboczny, wydłużony dach, na którym znajduje się krzyż. Kościół został wpisany do Rejestru Zabytków byłego województwa mazowieckiego w 1975 roku. Na miejscowym cmentarzu znajduje pomnik poświęcony poległym żołnierzom Armii Krajowej w latach 1939-1945.

Liczba wyświetleń: 58