]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Grójec

Nazwa jednostki: Powiat ziemski grójecki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

tel. (48) 665 11 00, fax (48) 665 11 47

e-mail: starostwo@grojec.pl

Strona www:  www.grojec.pl

Powierzchnia1268,82 km2 

Liczba mieszkańców: 98 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat grójecki położony jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej (Nizina Mazowiecka), 45 km na południe od Warszawy. Obszar powiatu stanowią niziny z dużymi deniwelacjami terenu. Powiat zajmuje powierzchnię 1285,85 km2, liczba ludności wynosi ogółem 96,6 tyś osób, a gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 78 osób. 
 
Powiat grójecki graniczy z powiatami: białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, tomaszowskim, rawskim, opoczyńskim i przysuskim. 
 
Naturalne granice administracyjne wytyczają od wschodu rzeka Wisła, a od południa rzeka Pilica (pozostałe granice są granicami sztucznymi). Główną sieć wodną tworzy rzeka Pilica i Jeziorka wraz z dopływami. 
Powiat grójecki położony jest w malowniczej krainie największego w kraju i Europie zwartego rejonu sadowniczego. 
 
Dogodne położenie na przecięciu najważniejszych arterii drogowych i linii kolejowych naszego kraju sprawia, że powiat grójecki (podobnie jak całe województwo mazowieckie) posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną.
 
EkologiaNajwiększe inwestycje komunalne ostatnich lat w gminach powiatu grójeckiego związane są z ochroną środowiska. Oddano do użytku nowe oczyszczalnie ścieków, do których odprowadzane są ścieki komunalne (Belsk Duży, Goszczyn).   Na terenie powiatu grójeckiego modernizuje się cały system ciepłowniczy, zlikwidowano kilka lokalnych kotłowni, a w tych, w których nadal stosuje się węgiel, stopniowo jest on zastępowany olejem lub gazem, których spalanie jest mniej szkodliwe dla środowiska.
 
Niektóre gminy w planach na najbliższą przyszłość mają budowę nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów.
 
W ostatnich latach w Grójcu rozwiązano problem zaopatrzenia miasta w wodę. Ponadto wybudowano nowoczesne ekologiczne wysypisko odpadów komunalnych w Częstoniewie. Stare wysypisko w Zalesiu jest rekultywowane.
 
Wszystkie gminy powiatu grójeckiego planują wdrożyć program kompleksowego zagospodarowania śmieci.
 
Za jedno z najważniejszych zadań z dziedziny ochrony środowiska uznano kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
 
W Grójcu zadania proekologiczne wśród mieszkańców gminy realizuje Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej, które organizuje wykłady, wycieczki, warsztaty ekologiczne, udostępnia zbiory filmowe o tematyce ekologicznej i promuje zdrowy i aktywny styl życia.
 
Na terenie innych gmin ochroną środowiska i ekologią zajmują się różne koła szkolne, stowarzyszenia, które aktywnie uczestniczą w różnych akcjach ekologicznych.
 
Historia: Do połowy XIII w. Grójec pełnił nadrzędne funkcje w organizacji państwowej (np. gród kasztelański) i kościelnej (kolegiata). Pozycji nie utracił nawet po przeniesieniu ośrodka władzy do Czerska. Powiat grójecki zawsze obejmował znaczną cześć dawnej Ziemi Czerskiej, terenu niezwykle ważnego dla historii Mazowsza. Od XIV w. aż do upadku Polski w końcu XVIII w. Grójec był siedzibą powiatu grójeckiego, wchodzącego w skład ziemi czerskiej, podobnie jak powiaty warecki, czerski i garwoliński (od XVI do XVII w. ziemia czerskia należała do Województwa Mazowieckiego). Upadek Polski w końcu XVIII w. i zabory zdeterminowały dalsze dzieje lokalno-regionalnej społeczności Grójca. W sensie administracyjnym nowoczesny powiat grójecki powstał w 1867 jako część Guberni Warszawskiej (o powierzchni 979 km2 z 46.812 mieszkańcami). Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości - w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) powiat w chodził w skład województwa warszawskiego z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej (o powierzchni 1699 km2 z 127.058 mieszkańcami).
 
Podczas II wojny światowej powiat grójecki, w tych samych granicach, znalazł się w obrębie Generalnego Gubernatorstwa w dystrykcie warszawskim. Administracją powiatu kierował Starosta (Kreishauptman). W 1975 zlikwidowano w Polsce powiaty. Większość gmin byłego powiatu grójeckiego weszła w skład utworzonego wówczas województwa radomskiego. Wstępem do przywrócenia powiatów było powołanie w 1990 urzędów rejonowych. Urząd Rejonowy w Grójcu obejmował gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Promna i Warka, a jego pierwszym kierownikiem był Władysław Piątkowski. 1 stycznia 1999 r. po reformie administracyjnej, Grójec wszedł w skład województwa mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Starostą został Władysław Piątkowski. Obecnie powiat obejmuje Gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Tarczyn i Warka.
 
Na ziemi grójeckiej swe siedziby miały znaczące rody, m.in. Lubomirscy, Prażmowscy i Kozietulscy. Pochodzi stąd wielu znanych twórców, m.in, Jędrzej Święcicki - pierwszy dziejopis Mazowsza (początek XVII w.), Piotr Skarga (zm. 1612) kaznodzieja królewski i pisarz religijno-polityczny, autor "Kazań Sejmowych" i "Żywotów Świętych", Adam Jarzębski (zm. ok.1649) - muzyk, architekt, poeta, Grzegorz Knapiusz (zm.1639) leksykograf, autor słownika polsko-łacinsko-greckiego, Adam Boniecki (zm. 1909) - autor i wydawca "Herbarza Polskiego". Ponadto z grójeckim związani byli m.in. Kazimierz Pułaski (zm. 1779) - bohater Polski i Stanów Zjednoczonch, Bazyli Walicki (zm. 1802) - wojewoda rawski, Piotr Wysocki (zm. 1874) - bohater nocy listopadowej 1830 r., Józef Wybicki - autor hymnu.
Muzeum im K. Pułaskiego w Warce Muzeum im K. Pułaskiego w Warce
Liczba wyświetleń: 54