]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Jasieniec

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Jasieniec

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec

tel. (48) 661 35 70, fax (48) 661 35 81

e-mail: jasieniec@e-bip.pl

Strona www: www.jasieniec.pl

Powierzchnia: 108 km2

Liczba mieszkańców: 5 395

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Jasieniec położona jest w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego, a jednocześnie w centralnej części województwa mazowieckiego. Zalicza się ona do grójeckiego rejonu sadowniczego i z tego powodu często nazywana jest gminą kwitnących jabłoni i wiśni.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obszar gminy Jasieniec jest regionem typowo rolniczym, którego główną funkcją zewnętrzną jest i będzie gospodarka rolna, ukierunkowana na wysoko wyspecjalizowane sadownictwo. Funkcją wewnętrzną gminy jest przede wszystkim obsługa ludności i rolnictwa, a w przyszłości – ruchu turystycznego. Około 57% osób pracujących czynnych zawodowo pracuje wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym. Indywidualne gospodarstwa rolne w tym rejonie nie stwarzają jednak dużego zapotrzebowania na siłę roboczą – głównie zatrudniają pracowników sezonowych. Na terenie gminy Jasieniec istnieją głównie małe firmy rodzinne – jest ich około 300. Bardzo często działają one w otoczeniu rolnictwa w następujących dziedzinach:  Handel – hurtowy, detaliczny, obwoźny;  Usługi – transportowe, budowlane, księgowe, ubezpieczeniowe, medyczne, fryzjerskie, porządkowe, hydrauliczne, wulkanizacyjne, blacharskie, dla rolnictwa;  Działalność produkcyjna – produkcja pieczywa i pieczywa dietetycznego;  Działalność w zakresie przetwórstwa, przechowalnictwa i chłodnictwa owoców i warzyw.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są na schyłek epoki brązu (800-500 lat p.n.e.), ich ślady znaleziono w dzisiejszej wsi Gośniewice nad rzeką Kraską. Powstanie parafii Jasieniec datować można na wiek XIII (mógł to być rok 1208), a sama wieś Jasieniec notowana była w roku 1239. W XVI w. do parafii Jasieniec należało już 19 wsi szlachty folwarcznej i 8 wsi szlachty zagrodowej. Zamieszkiwały tu rody m.in. Jasieńczyków, Łychowskich (herbu Jasieńczyk), Falęckich, od których nazwisk zostały utworzone nazwy wsi. Na terenie gminy możemy też znaleźć ślady powstania styczniowego. 18 maja 1863 roku w Gołębiowie oddział powstańczy majora Władysława Grabowskiego stoczył bitwę z regularnym wojskiem carskim dowodzonym przez gen. Mikołaja Meller-Zakomelskiego. W bitwie zginęło ponad 30 powstańców, a 180 dostało się do niewoli.

Liczba wyświetleń: 18