]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Warka

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Warka

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

tel. (48) 665 12 00, fax (48) 665 12 25

e-mail: um@warka.org.pl

Strona www: www.warka.pl

Powierzchnia: cała gmina: 20 227 ha, obszar miejski: 2 677 ha, obszar wiejski 17 550 ha

Liczba mieszkańców: 19 110

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Atutem Gminy Warka jest malownicze położenie i bezcenna przyroda. Przyglądając się mapie można odnieść wrażenie, że gmina jest „wtulona” w Dolinę Pilicy Stanowi obszar niezwykle cenny pod względem przyrodniczym (17 gatunków ssaków, 144 gatunków ptaków, z których 2 wymienione są w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” - siweczka obrożna i rybitwa białoczelna) oraz bardzo urokliwy (starorzecza, dzikie plaże, lasy, łąki, pięknie kwitnące wiosną sady, nastrajające sentymentalnie przydworskie parki)

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Najważniejszą mocną stroną Gminy Warka są przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy. Podstawowym sektorem gospodarki gminy jest rolnictwo, wyspecjalizowane w kierunku sadowniczym. Kolejnym ważnym sektorem gospodarki gminy jest działalność usługowo-produkcyjna, skoncentrowana głównie w mieście. Największym zakładem w mieście jest Grupa Żywiec S.A Browar w Warce, chociaż dominującą branżą jest przetwórstwo owocowe, której zaplecze stanowią okoliczne uprawy owoców, głównie jabłek, wiśni i truskawek. Kapitał ludzki Warki to nie tylko prowadzący nowoczesne gospodarstwa rolne sadownicy i liczni przedsiębiorcy ale także ponad 20 organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, kluby, związki itp.) działających w obszarach: sportu, kultury, rozwoju lokalnego, dziedzictwa historycznego, turystyki czy pomocy osobom niepełnosprawnym. Na początku 2009 roku wpis do KRS uzyskała Lokalna Grupa Działania „Warka” będąca pierwszym w Warce formalnym partnerstwem trzech sektorów czyli: przedsiębiorców, instytucji publicznych i stowarzyszeń. Władze samorządowe gminy systematycznie porządkują i modernizują przestrzeń miejską tak aby Warka była nie tylko jednym z najstarszych miast na Mazowszu ale także jednym z najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych mieszkańcom jak i turystom. Centrum miasta to zachowane dawne, autentyczne założenie urbanistyczne nawiązujące do kształtu wrzeciona. W 2008 roku została zakończona przebudowa rynku, któremu został przywrócony pierwotny kształt tj. forma placu o ujednoliconej powierzchni z elementami małej architektury oraz infrastrukturą drogową wokół placu. Wyremontowany został także neoklasycystyczny ratusz miejski z 1821 r a dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu mieszkańców nowe, ładne elewacje zyskały kamieniczki znajdujące tuż przy rynku. Niezwykle interesująco w układ rynku wpisuje się wyremontowana strażnica OSP wraz z nadbudowaną wieżą zegarową. Każdego dnia w południe, z wieży zegarowej dobiegają dźwięki piosenki „Tango Warka”

Historia, dziedzictwo i kultura: Warka to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. W dokumencie z 1321 roku książę czersko-mazowiecki Trojden potwierdza nadanie praw miejskich Warce. Historia Warki wiąże się z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. To tutaj w 1656 r. hetman koronny Stefan Czarnecki odniósł zwycięstwo w bitwie ze Szwedami. Na pamiątkę tego wydarzenia warecki rynek nosi imię Stefana Czarnieckiego. W Warce swoje dzieciństwo spędził opisywany na kartach podręczników jako „bohater dwóch narodów” polskiego i amerykańskiego gen. Kazimierz Pułaski. Obecnie w siedemnastowiecznym dworze na Winiarach w Warce znajduje się muzeum jego imienia. Z dziejami Warki wiążą się także dramatyczne losy innego bohatera. W 1797 przyszedł na świat w Warce Piotr Wysocki. Bohater powstania listopadowego został pochowany na wareckim cmentarzu. W mieście znajduje się tablica upamiętniająca miejsce, w którym stał dom zamieszkany przez Piotra Wysockiego po powrocie z zesłania a pomnik bohatera znajduje się na placu przy gminnej instytucji kultury „Dworek na Długiej”. Warkę dotkliwie dotykały kolejne wojny, pożary i klęski. Miasto na zmianę przezywało kryzysy i okresy prosperity. Szczęśliwie przetrwało do dzisiaj a pozostałe z różnych okresów historycznych zabytki kształtują tożsamość historyczną i kulturową jego mieszkańców oraz stanowią atrakcje dla odwiedzających miasto turystów.

Ratusz i Strażnica OSP w Warce Ratusz i Strażnica OSP w Warce
Liczba wyświetleń: 94