]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Młynarze

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Młynarze

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze

tel. (29) 768 00 62, fax (29) 768 00 62

e-mail: ugmlynarze@post.pl

Strona www: mlynarze.bipgminy.pl

Powierzchnia: 75,04 km2

Liczba mieszkańców: ok. 1 700

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Młynarze to gmina wiejska położona w środkowo – północnej części województwa mazowieckiego, od 1999 roku należy do powiatu makowskiego. W latach 1975 – 1998 gmina należała do województwa ostrołęckiego.Jest najmniejszą pod względem ludności gmina województwa mazowieckiego. Gmina Młynarze leży na prawym brzegu Narwi. W 17 miejscowościach mieszka ok. 1700 osób (z czego ok. 200 we wsi gminnej). Zajmuję powierzchnię 75,04 km2

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Rozwój przestrzenny gminy kształtowany jest przez rolnictwo, które jest tu wiodącym sektorem gospodarki. Wpływa na to również system obsługi rolnictwa i ludności w silnym stopniu powiązany z rolnictwem. Znaczenia nabiera również zakładany wzrost osadnictwa i budownictwa letniskowego. Występuje tu zabudowa typowo wiejska, w części rozproszona, ale także i zwarta. Charakterystyczną cechą zabudowy mieszkaniowej jest zabudowa zagrodowa, gdzie dom mieszkalny wolnostojący jest jednym z obiektów na siedlisku. Coraz większy wpływ na kształt zabudowy mają trasy komunikacyjne. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa łącząca Warszawę z Jeziorami Mazurskimi. Przebiega ona przez południowo – wschodnią część gminy. Natężenie ruchu jest tu stosunkowo wysokie. Droga ta pozytywnie wpływa na rozwój bezpośrednio przylegających do niej terenów. Na obszarze Gminy Młynarze występują również drogi powiatowe, którymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Makowie Mazowieckim. Łączna ich długość wynosi 24 km, w tym około połowa posiada nawierzchnię bitumiczną.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia Sielunia i Młynarzy stanowi jedną całość. Do 1954 roku Młynarze należały do gminy Sieluń. W latach 1945 – 1954 były także siedzibą Gminnej Rady Narodowej (GRN), a następnie wsią gromadzką obsługującą 20 wiosek, w tym 15 sołectw. Po likwidacji gromady, w 1972 roku, teren ten podobnie jak ziemię sieluńską włączono do Gminy Różan. Młynarze wraz z okolicznymi wsiami należały w dalszym ciągu do powiatu makowskiego i województwa warszawskiego. Powiat makowski zlikwidowano w 1975 roku, tworząc nowe województwo ostrołęckie, do którego należały zarówno Młynarze jak i Sieluń, a także okoliczne wsie. Po 18 latach, od 1 stycznia 1992 roku na wcześniejszy wniosek Społecznego Komitetu Utworzenia Gminy, zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1991 roku powołano do życia Gminę Młynarze – najmniejszą z gmin w ówczesnym województwie ostrołęckim. Gmina ta liczyła zaledwie 1815 mieszkańców i zajmowała powierzchnię 7504 ha.

Kościół w Sieluniu Kościół w Sieluniu
Liczba wyświetleń: 20