]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Troszyn

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Troszyn

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

tel. (29) 767 10 53, fax (29) 767 12 49

e-mail: gminatroszyn@poczta.onet.pl

Strona www: www.troszyn.pl

Powierzchnia: 156,31 km2

Liczba mieszkańców: 4 992

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Troszyn położona jest na Nizinie Mazowieckiej, w płd. – wsch. części powiatu ostrołęckiego. Jest jedną z 11 gmin i stanowi 7,45 % powierzchni powiatu. Obszar gminy to 34 sołectwa złożone z 42 wsi. Sąsiaduje z gminami: Śniadowo, Miastkowo, Czerwin oraz Rzekuń. Leży na terenie równinnym (między zlewiskami rzek Ruż i Czeczotka), w obszarze klimatu umiarkowanego i ma charakter typowo wiejski. Bogactwa mineralne to złoża żwiru i pisków kwarcowych. Dominują tu gleby słabe i bardzo słabe.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W przeważającej części obszaru gminy dominuje gospodarka rolna w postaci indywidualnych gospodarstw, co stanowi aż 83% prowadzonych działalności na terenie gminy. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych stanowi bardzo mały odsetek (zaledwie 2%), gdzie dominującą gałęzią są usługi okołorolnicze. Podstawą gospodarki rolnej na obszarze gminy, jest dosyć dobrze rozwinięte rolnictwo, nastawione głównie na hodowlę o kierunku mleczno-mięsnym (bydło domowe oraz świnie). Ponadto istotne znaczenie ma uprawa ziemniaków, kukurydzy oraz zbóż. Na terenie gminy funkcjonują dwie kopalnie kruszywa. W ostatnich latach władze gminy bardzo dużo działań poczyniły w zakresie rozwoju infrastruktury. Przeprowadzono szereg inwestycji jak np. urządzenie skweru w centrum Troszyna, wybudowanie nowych ulic, chodników, placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowa centrum kultury, budowa ścieżek rowerowych, parkingów, oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych, urządzenie miejsc wypoczynku z ławeczkami, fontannami i zielenią. Odnowiony Troszyn stał się wizytówką Gminy. Inwestycje obejmują również pozostałe miejscowości z terenu gminy Troszyn. Wybudowano m. in. wiele dróg zarówno gminnych jak i powiatowych, sieć wodociągową w 98% zabezpieczającą potrzeby mieszkańców, ścieżki rowerowe, zmodernizowano remizo – świetlice. W gminie Troszyn stawia się na opiekę i edukację dzieci już od najmłodszych lat. W związku z czym w 2012 roku wybudowany został nowy obiekt - Żłobek Samorządowy w Troszynie. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje samorządowe przedszkole, trzy szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012” w Troszynie oraz Łątczynie, które dają możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych młodzieży. Dla najmłodszych, z myślą o kreatywnym spędzaniu wolnego czasu powstały trzy nowoczesne place zabaw w trzech miejscowościach.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsze informacje dotyczące Troszyna pochodzą z 1406 i 1413 roku. Biskup Płocki w 1413 r. erygował parafię w Rzekuniu i przyłączył do niej m.in. Troszyno. Z 1419 roku pochodzi pierwszy zapis o właścicielu ziemi troszyńskiej, Janie z Troszyna. Jan z Troszyna w 1443 roku ufundował kościół parafialny w Troszynie. Następnym właścicielem był Jan z Karniewa z rodu Rogalów Herbu Rogala. Z ziemi troszyńskiej wywodzi się Hieronim Kleczkowski, który zasłużył się w wielu bitwach jako dowódca Lisowczyków (lekkiej nieregulowanej jazdy konnej stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego złożonej ze szlachty polskiej, kozaków znad Dniepru i Zaporoża). Ziemie Troszyńskie zamieszkiwane był głównie przez szlachtę zaściankową. Do dziś można zauważyć pozostałości po tamtym okresie głównie poprzez nazwiska do dziś funkcjonujące, nadawane poprzez dodanie odpowiednich końcówek do nazw miejscowości np. Choromańscy z Choroman, Dąbkowscy z Dąbku, Kleczkowscy z Kleczkowa itp. Będąc w okolicach Troszyna warto zobaczyć po pierwsze, w miejscowości Kleczkowo zespół sakralny z XVI wieku wyróżniający się architekturą i historią. Tam też na cmentarzu parafialnym znajduje się nagrobek Józefa Łaniewskiego oraz kaplica z II poł. XIX w. Z kolei w miejscowości Rostki, godne uwagi przybyszów interesujących się kulturą i dziejami cywilizacji jest cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. W samym Troszynie obiektami zasługującymi na zainteresowanie są nagrobki Aleksandra Puchały z 1840 r. i Henryka Puchały z 1850 r. na cmentarzu parafialnym, oraz nagrobek Piotra Żochowaz 1874 r. Współczesnym obiektem sakralnym jest zbudowany z kamienia kościół w Troszynie. Bardzo ważnym elementem cechującym obszar gminy Troszyn jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru. Możliwe jest to poprzez kultywowanie i pielęgnowanie wartości lokalnej kultury materialnej i niematerialnej. Na terenie gminy funkcjonuje zrzeszające obszar czterech gmin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Troszyn Troszyn
Liczba wyświetleń: 74