]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Dzierzążnia

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Dzierzążnia

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

tel. (23) 661 59 02, fax (23) 661 59 04 wew. 39

e-mail: sekretariat@dzierzaznia.pl

Strona www: www.dzierzaznia.pl

Powierzchnia: 10 210 ha

Liczba mieszkańców: 3 900

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Dzierzążnia leży na malowniczej równinie pomiędzy trzema rzekami: Żurawianką, Dzierzążnicą oraz Płonką przepływającą przez środek Gminy. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 102 km2 (10.210 ha). Gmina reprezentuje 29 sołectw w skład których wchodzi 30 wsi, które zamieszkuje 3900 osób. Gmina Dzierzążnia położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 80 km od Warszawy. Przez Dzierząźnię biegnie trasa krajowa Nr 10

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powierzchnię Gminy można podzielić w zależności od przeznaczenia, na następujące kategorie: grunty rolne - 88%, lasy - 3,4 % oraz inne 8,6 % całkowitej powierzchni Gminy. Większość gruntów rolnych zaliczana jest do kompleksów glebowych dobrych ( III a, III b i IV klas bonitacyjnych), stanowiących ok. 75% gruntów użytkowanych rolniczo. Rolnicy uprawą podstawowych rodzajów zbóż )pszenicy, pszenżyta, jęczmienia), kukurydzy oraz roślin okopowych ( burak cukrowy, ziemniaki), warzyw, truskawek. W Gminie rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Położenie Dzierzążni w obrębie rzeki Dzierzążnicy i Płonki sprzyjało powstaniu osadnictwa o charakterze rolniczym. Najstarsze ślady historyczne tej wsi sięgają XVII wieku. Jej nazwę wymieniono już w dokumencie dotyczącym sporu między książętami Januszem I i Siemowitem IV. W lustracji z 1664 roku obok Dzierzążni występuje Dzierzążnia Mała, która jednak prawdopodobne z uwagi na wyludnienia się kraju po najeździe szwedzkim nie utrzymała się . W XIX stuleciu powstała zaś obok dotychczasowej Dzierzążni również Dzierzążnia Nowa która istnieje do dziś. Po trzecim rozbiorze Polski (1795 rok) Dzierzążnia wraz z okolicznymi wsiami znalazła się w granicach państwa pruskiego w nowo utworzonej prowincji zwanej Prusami Nowowschodnimi. W latach 1807-1815 analizowana wieś należała do Księstwa Warszawskiego, a w okresie 1815-1918 była w granicach dawnego Królestwa Polskiego. W okresie zaboru pruskiego, który tu utrzymał się do grudnia 1806 r, powstało zwłaszcza w okolicy Płocka i Płońska wiele kolonii, które zamieszkiwali osadnicy niemieccy. Jedną z nich była Dzierzążnia mająca wówczas nazwę Gumthersruhm. Spośród 28 wsi należących do parafii Skołatowskiej w 1817 roku najwięcej osób mieszkało w koloni Dzierzążnia, gdzie zajmowali 30 domostw i utrzymywali szkołę, do której należały 4 morgi ziemi. Proces osadniczy wraz z dominującą na tym terenie gospodarką rolną wykształciły środowisko kulturowe, którego ostateczny kształt został uformowany w ostatnim stuleciu, a w szczególności po likwidacji własności szlacheckiej, co stanowiło podstawę do rozwoju nowego typu osadnictwa. „Wiernym synom tej ziemi co oddali swe życie w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny 1914-1920 wieczna chwała i cześć” napis ten jest wyryty na głazie symbolizującym poświęcenie Polaków w I wojnie światowej i napaści bolszewickiej w 1920 r. Przez teren gminy Dzierzążnia wiódł szlak którym podążały wojska polskie w kierunku zagrożonej Warszawy.

Rzeka Płonka w Gminie Dzierzążnia Rzeka Płonka w Gminie Dzierzążnia
Pomnik bohaterów woj. 1914r. Gmina Dzierzążnia Pomnik bohaterów woj. 1914r. Gmina Dzierzążnia
Urząd Gminy  w Dzierzążni Urząd Gminy w Dzierzążni
Liczba wyświetleń: 50