]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Naruszewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Naruszewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

tel. (23) 663 10 51, fax (23) 663 10 51

e-mail: ugnaruszewo@vip.wp.pl

Strona www: www.naruszewo.pl

Powierzchnia: 160 km2

Liczba mieszkańców: 6582

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Naruszewo położona jest w południowo-zachodniej części powiatu płońskiego, w odległości ok. 45 km na północ od Warszawy i 12 km od miasta powiatowego Płońsk. Odległość ośrodka gminnego od Płońska, a tym samym od dróg krajowych nr 7 i 10 oraz linii kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc – Toruń wynosi ok. 11 km. Sąsiaduje z 4 gminami powiatu płońskiego: Dzierzążnia, Płońsk, Załuski i Czerwińsk nad Wisłą oraz z 3 gminami powiatu płockiego: Wyszogród, Mała Wieś i Bulkowo.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Naruszewo jest gminą typowo rolniczą. Jest to obszar nieskażony przemysłem. Czyste środowisko pozwoliło na zachowanie w stanie niemalże pierwotnym źródlisk dwóch rzek: Naruszewki i Żurawianki. Na obszarze gminy funkcjonuje rozbudowany przestrzennie system obszarów prawnie chronionych, w skład którego wchodzą: rezerwat przyrody „Noskowo”, obszar chronionego krajobrazu (Naruszewski i Krysko-Joniecki) oraz użytki ekologiczne. Całość obszarów prawnie chronionych na obszarze gminy wynosi 6 884,33 ha i stanowi 43,1% jej terenu. Jedną z funkcji obszarów chronionego krajobrazu jest tworzenie warunków do rekreacji, wypoczynku i biologicznej odnowy człowieka. W 1977 roku utworzono dla ochrony wielogatunkowego lasu liściastego Rezerwat Przyrody „Noskowo”. W rezerwacie dominują prawie 200-letnie pomnikowe drzewa, tj. jesiony, wiązy, graby, klony, jawory i dęby, które zainteresują turystę i przyrodnika. O atrakcyjności turystycznej gminy Naruszewo i jego przydatności do rozwoju funkcji turystycznej decydują walory i jakość środowiska przyrodniczego: • czyste powietrze i korzystne warunki klimatyczne; • urozmaicona rzeźba terenu – zróżnicowanie hipsometryczne i genetyczne form ukształtowania terenu; • powierzchnie leśne o korzystnych dla rekreacji warunkach siedliskowych i mikroklimatycznych; • osobliwości przyrodnicze w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwatu Noskowo i użytków ekologicznych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Atutem gminy są liczne, zabytkowe obiekty kultu religijnego: Kościół Parafialny pw. św. Floriana w Krysku, Kościół Parafialny pw. św. Trójcy w Naruszewie, Kościół Parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, Kościół Parafialny pw. św. Zygmunta w Żukowie, Kościół mariawicki w Radzyminku W zasięgu terytorialnym gminy istnieje wiele obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowym oraz liczne pamiątki przeszłości wpisane do rejestru zabytków. Są to zespoły pałacowe wraz z parkami w Zaborowie, Nacpolsku, Strzembowie, Wróblewie i Radzyminie. Walory przyrodnicze i krajobrazowe, cisza, czyste powietrze, ekologiczne tereny oraz duża powierzchnia lasów predysponują obszar gminy do rozwoju funkcji rekreacyjnej, w tym turystyki: Gospodarstwo agroturystyczne „Baśniowy sad”, www.basniowysad.pl. Pensjonat „Szkockie Ranczo“, www.szkockieranczo.pl, Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Szinuk“, Centrum Rozrywki i Rekreacji w Sobanicach Na terenie Gminy Naruszewo znajdują się 3 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkół oraz 2 hale sportowe w Naruszewie i Nacpolsku, boisko gminne w Krysku, a także wielofunkcyjne boisko sportowe w Nacpolsku. Dobrze rozwinięta baza sportowa i edukacyjna sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz podnoszeniu umiejętności sportowych. Rozwinięta infrastruktura techniczna, nieduża odległość od Warszawy, a także walory krajobrazowe sprawiają, że teren Gminy Naruszewo stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku.

Stawy w Krysku Stawy w Krysku
Liczba wyświetleń: 120