]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nowe Miasto

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Nowe Miasto

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

tel. (23) 661 40 69, fax (23) 661 44 56
 
 
 
Położenie geograficzno-przyrodnicze: Położenie geograficzno-przyrodnicze Gmina Nowe Miasto jest jedną z 12 gmin powiatu płońskiego, malowniczym zakątkiem województwa mazowieckiego, wkomponowanym w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy. Gmina zajmuje powierzchnię 118,3 km2, obejmuje 37 miejscowości oraz liczy około 4700 mieszkańców. Zaludnienie wynosi 41 mieszkańców na 1 km2.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina ma charakter rolniczy z rozwijającą się małą i średnią przedsiębiorczością w szczególności w branżach: handlowej, budowlanej, transportowej, gastronomicznej, stolarskiej oraz produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy przewidują wielofunkcyjny rozwój zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszechstronnej działalności gospodarczej. Aby kontynuować rekreacyjny charakter gminy, postanowiono unikać, tzw. uciążliwej dla środowiska działalności gospodarczej. Tereny Gminy Nowe Miasto położone są w bliskim sąsiedztwie Warszawy (60 km.). Jest to bardzo dobre miejsce do rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji. W planach dalszego rozwoju gminy, priorytetem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. W tym celu przewiduje się: - budowę systemu kanalizacji we wsi Nowe Miasto; - przydomowe oczyszczalnie ścieków; - uporządkowanie gospodarki odpadami.
 
Historia, dziedzictwo i kultura:

Gmina Nowe Miasto posiada również piękną historię. Księgi sądowe i inne dokumenty z końca XIV i początku XV wieku wskazują na istnienie wielu miejscowości nad rzeką Soną, które obecnie są częścią naszej gminy. Ich nazwy zachowały się do dnia dzisiejszego. Są to między innymi Modzele, Gościmin, Miszewo, Czarnoty, Grabie, Latonice, Henrykowo i oczywiście Nowe Miasto, które jest jedną z najstarszych mazowieckich miejscowości, chlubiącą się wczesnośredniowiecznymi tradycjami grodowo – miejskimi. Dogodne położenie geograficzne osady na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych, szlaków z Rusi, Litwy, Wołynia i Małopolski do Prus i na Pomorze spowodowały, że władcy Mazowsza zbudowali tu we wczesnym średniowieczu gród obronny, usytuowany na sztucznie usypanym wzniesieniu wśród moczarów nad rzeką Soną. Nowe Miasto było lokowane w XIV wieku. Już w 1398 roku pisano o nim „jest to miasto książęce, stolica powiatu sądowego ziemi zakroczymskiej”. W średniowiecznym podziale administracyjnym Mazowsza, figurowało jako stolica powiatu sądowego ziemi zakroczymskiej. W XIV wieku odbywały się tu tzw. sądowe roki ziemskie, co świadczy o wysokiej randze administracyjnej tej miejscowości w realizacji władzy książęcej na północno-wschodnich kresach Mazowsza. W 1420 roku Książę Janusz I obdarzył miejscowość prawem miejskim chełmińskim nadając jej herb przedstawiający na tarczy o niebieskim tle, postać św. Jana Chrzciciela trzymającego na ręku Baranka Bożego w kole z chorągiewką. Nowe Miasto było ważnym węzłem drogowym, odbywały się tu co czwartek słynne targi oraz jarmarki, na które przyjeżdżali kupcy m.in. z Nowogrodu, Kijowa i Lwowa. W roku 1869 utraciło prawa miejskie, z których korzystało przez 467 lat. Była to zemsta władz carskich za masowy udział mieszkańców miasta i okolic w zrywie niepodległościowym w 1863 roku. Z pamiątek przeszłości, które przetrwały aż do dnia dzisiejszego na uwagę zasługuje kościół gotycki wzniesiony w XV wieku. 

 
 

 

Liczba wyświetleń: 56