]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Płońsk

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Płońsk

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 26 91, fax (23) 662 55 11

e-mail: plonsk@plonsk.pl

Strona www: www.plonsk.pl

Powierzchnia: 12 km2

Liczba mieszkańców: ok. 23 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Miasto Płońsk położone jest 66 km na północny zachód od centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką, u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych Polski: z południa na północ, przez Warszawę, trasy nr 7 oraz z południowego wschodu ku północnemu zachodowi, trasy nr 10.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Miasto Płońsk posiada wiele atutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, do których należą: - przemysł krajowy i zagraniczny (skoncentrowany głównie w dzielnicy przemysłowej), - obsługa celna oraz finansowa, - bogata infrastruktura społeczna w zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, - rozwinięta infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna. Płońsk wykorzystując naturalne walory regionu stał się znaczącym centrum przemysłu rolno-spożywczego z szansami na dalszy intensywny rozwój.

Historia, dziedzictwo i kultura: W źródłach średniowiecznych Płońsk występuje jako: Plonz, Plonsko, Plonysko, In Plonszko, In Ploniska, In Plonsk. Istnieją obecnie dwie wersje, co do pochodzenia nazwy miasta. Pierwsza z nich mówi, iż nazwa ta ma charakter topograficzny, a jej genezą jest pojęcie „płona” bądź „płonia”, oznaczające wartkie, głębokie, niezamarzające zimą fragmenty rzek. Druga wersja natomiast zakłada, iż miasto było miejscem kultu słowiańskiego boga Płona i stąd tez nazwa Płońska. Historia Płońska sięga czasów średniowiecznych i liczy ponad 600 lat, choć osadnictwo na tym terenie datowane jest na VI-VII wiek, co zostało udokumentowane badaniami archeologicznymi, prowadzonymi na tzw. „Górze Kawałowskiego”. Prawa miejskie osada otrzymała pomiędzy 1399 a 1412 rokiem. Nadał je książę mazowiecki Siemowit. W XVI wieku miasto prężnie się rozwijało. Niestety, już w następnym stuleciu nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej na skutek potopu szwedzkiego. W XVII i XVIII wieku Płońsk zasłynął jako ośrodek polowania na czarownice. Od 1670 roku osiedlali się tutaj Żydzi, jednak w czasie II wojny światowej społeczność ta została w większości zamordowana przez hitlerowców. W tym tragicznym czasie w Płońsku prężnie działała Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne i inne organizacje zwalczające okupanta. Do słynnych postaci związanych z Płońskiem należał Dawid Ben Gurion, uznawany za założyciela państwa Izrael. W mieście działał także Jan Walery Jędrzejewicz, polski astronom i lekarz, uważany za twórcę polskiej spektroskopii. Inną znaną postacią nierozerwalnie związaną z historią Płońska jest Henryk Sienkiewicz, który właśnie w Płońsku podejmował swe pierwsze próby literackie. Do grona sławnych płońszczan można także zaliczyć Jana Majorkiewicza, myśliciela, filozofa i działacza niepodległościowego, a także postać Franciszka Szwocha, malarza-marynisty. Płońsk przyciąga turystów ciekawymi miejscami i zabytkami, które warto zobaczyć. Do najważniejszych należą: - XIX-wieczne kamieniczki zachow.

Plac 15-go Sierpnia Plac 15-go Sierpnia
Plac 15-go Sierpnia Plac 15-go Sierpnia
Liczba wyświetleń: 117