]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Płońsk

Nazwa jednostki: Powiat ziemski płoński

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

tel. (23) 662 77 64, fax (23) 662 38 16

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl

Strona www: www.powiat-plonski.pl

Powierzchnia: 1 384 km2

Liczba mieszkańców: 89 070

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat płoński leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, pomiędzy Wisłą a Narwią. Cechuje go korzystne położenie komunikacyjne, przy ważnych szlakach transportowych – E-10 Warszawa – Bydgoszcz i E-7 Warszawa – Gdańsk. W granicach administracyjnych powiatu płońskiego leży 10 gmin wiejskich: Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski i 2 gminy miejskie: Płońsk i Raciąż.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo z dobrze rozwiniętym przemysłem rolno-spożywczym. Użytki rolne w ogólnym areale gospodarstw zajmują 79%, w tym grunty orne 65%, łąki i pastwiska 12%, sady 2%. Prawie 100% to gospodarstwa indywidualne, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8 ha. W strukturze upraw dominują zboża, buraki cukrowe i ziemniaki. Od kilkunastu lat wzrasta areał upraw sadowniczych, warzyw i owoców. Inwestycje zrealizowane: 1. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury oświatowo – sportowej w ZSO w Płońsku” 2. „Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i powiatu płońskiego” 3. „Budowa kompleksu sportowego przy ZS Nr 1 W Płońsku” 4. Modernizacja i termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej w SP ZZOZ w Płońsku Inwestycje realizowane: 1. Remont i termomodernizacja budynku „B” Szpitala w Płońsku 2. „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński” 3. „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński” Inwestycje planowane: 1. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych powiatu kluczem do budowy społeczeństwa informacyjnego” 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS w Karolinowie 3. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w powiecie płońskim”

Historia, dziedzictwo i kultura:

Prawdziwą perłą historyczną powiatu jest Bazylika Zwiastowania NMP w Czerwińsku n. Wisłą z 1155 roku, którą odwiedzali polscy królowie. Na terenie powiatu znajduje się kilkadziesiąt dworów i pałaców dawnego ziemiaństwa. Większość z nich pochodzi z XIX w. Jednym z ciekawszych, jest dworek Weyherów w jednej z dzielnic Płońska – Poświętnem. W latach 1865-66 mieszkał tu Henryk Sienkiewicz, który był guwernerem syna właścicieli dworu. Na bazie tego dworku powstał Turystyczny Szlak Sienkiewiczowski, który prowadzi przez miejsca związane z postacią noblisty. Wśród wielu zabytków kultu religijnego, jak np. kościoły w: Kroczewie z XV w. (gm. Załuski), Krajkowie z XVI w. (gm. Raciąż), Sochocinie z XIV w. (gm. Sochocin), na uwagę zasługują urocze kapliczki, dwuramienne krzyże choleryczne i przydrożne figurki. Galeria „P” mieści się w centrum Płońska w budynku poklasztornym Karmelitów Trzewiczkowych, w którym zachowały się jeszcze sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Chętnie prezentują się tu znani malarze i rzeźbiarze, jak i mniej znani artyści ludowi i lokalni twórcy. Unikatem na skalę światową jest powstała w 2009 roku w Sochocinie Izba Guzika. Można tu obejrzeć stylizowaną izbę mieszkalną z przełomu XIX i XX wieku wraz z maszynami do wyrobu guzików oraz bogato ilustrowaną historię sochocińskich guzikarzy. Na terenie powiatu płońskiego organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Już od ponad 20 lat w Płońsku odbywają się Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”, podczas których prezentują się zespoły ludowe z całego świata. Dużą popularnością wśród mieszkańców i odwiedzających cieszą się „Festiwale truskawki” w Załuskach i w Czerwińsku n. Wisłą, Dożynki w gminie Płońsk, Jarmark Nowomiejski w Nowym Mieście oraz Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem. Atrakcją powiatu jest inscenizacja bitwy pod Arcelinem zwana „Szarżą Arcelińską”, która odbywa się corocznie w II połowie sierpnia.

Czerwińsk nad Wisłą Czerwińsk nad Wisłą
Liczba wyświetleń: 23